1’2015

Титул

Зміст

Воловик В. М. [Етнічний страт і регіональні колонізаційні процеси] 4-10

Олійник В. Д. [Еволюція концепцій містобудування та їх вплив на розвиток приміських територій]  10-15

Таранова Н. Б., Шубер П.М. [Історія дослідження клімату Тернопільського плато] 15-23

Сергєєва Н. П. [Логічна структура поняттєво-термінологічного апарату географічних інформаційних систем]  23-32

Баранник А. В., Позняк С. П. [Кислотно-основні властивості гірсько-лучних буроземних ґрунтів (cambic umbrisols) Чорногірського масиву та їх трансформація у процесі антропогенної діяльності]  33-37

Кирильчук А. А. [Закономірності просторового поширення рендзин (rendzic leptosols) західного регіону України]  38-43

Чернюк Г. В., Касіяник І. П., Любинська І. Б. [Геліоресурси та ресурси сонячної радіації Хмельницької області] 43-49

Корнус А. О., Данильченко О. С. [Ландшафтно-гідрологічне районування території Сумської області] 49-56

Гришко С. В. [Сучасна ландшафтна структура Радивонівського лісового масиву] 56-64

Новак Т. А., Федорович Н. Б. [Морфологія і генезис посткріогенного полігонального мікрорельєфу Волинської височини] 64-70

Заставецька О. В. [Основні риси трансформації господарства Тернопільської області у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.] 71-78

Яворська В. В., Коломієць К. В. [Формування територіальних систем розселення Миколаївської області у структурі Одеської міжобласної системи розселення] 78-86

Влах М. Р., Ванда І. В. [Організаційні форми сільського господарства Українського Розточчя: сучасний стан і напрямки трансформації] 86-92

Поручинський В. І. [Природно-географічні чинники розселення населення Волинської області] 92-96

Ламекіна Г. О. [Аналіз статево-вікової структури населення м. Дніпропетровська] 97-103

Заставецький Т. Б. [Зміна функцій міських поселень аграрного регіону] 103-108

Дуда С. Т., Марусинець О. В., Стецький В. В. [Система чинників та їх роль у формуванні й розвитку освіти Закарпатської області] 108-117

Кузишин А. В. [Геопросторовий аналіз громадської думки через призму парламентських виборів в областях Карпатсько-Подільського регіону] 117-123

Волошин І. М., Ненько К. В., Щурокова Р. М. [Туристично-рекреаційний потенціал Закарпаття] 124-131

Коцан Н. Н., Ящинська Г. Л. [Природно-географічні передумови і ресурси розвитку сільського зеленого туризму в Польщі] 131-137

Волошин І. М., Четирбук О. Р. [Стан та перспективи розвитку туризму в межах Українсько-Польського прикордоння] 138-142

Паньків Н. М. [Організація туристичних ресурсів] 142-147

Царик П. Л. [Оцінка ступеня сприятливості рекреаційних ресурсів клімату і погоди Поділля] 147-157

Терещук О. С.  [Сучасний стан та перспективи розвитку агротуризму на Волині] 157-166

Новицька С. Р. [Можливості розвитку екологічного туризму в межах перспективного регіонального ландшафтного парку “Подільське Надзбруччя”] 166-171

Фесюк В. О., Мольчак Я. О., Мороз І. А., Мисковець І. Я. [Інженерний захист території м.Луцька в контексті екологічно збалансованого розвитку територій] 172-176

Приходько М. М. [Відновлення забруднених нафтою і нафтопродуктами земель] 176-180

Петровська М. А., Курганевич Л. П. [Оцінка впливу землекористування на геоекологічну ситуацію Сколівського району Львівської області] 180-187

Покляцький С. А. [Екологічна складова умов життя населення великих міст України] 188-196

Гілета Л. А. [Оптимально-прикладне і теоретико-методологічне обґрунтування ландшафтно-містобудівних проектів] 196-203

Молікевич Р. С. [Місце і роль показників здоров’я у дослідженні якості життя населення] 203-213

Бакало О. Д. [Геоекологічний стан басейну річки Джурин] 213-218

Царик Л. П., Вітенко І. М. [Щодо проблем реалізації загальнодержавної програми формування екомережі України на національному і регіональному рівнях] 219-225

Паньків З. П. [Структура та географія природоохоронного землекористування в Карпатському регіоні України] 225-231

Мельнійчук М. М., Безсмертнюк Т. П. [Нормативно-правові засади туристсько-рекреаційного використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду]  231-239

Колодницька Р. В. [Вплив агровикористання на просторову динаміку та розвиток гірських місцевостей в межах субальпійського високогір’я Карпатського Національного природного парку]  239-247

Пилипчук О. Є. [Заповідні об’єкти у системі Бережанського і Бучацького державних лісових господарств] 247-253

Шульгач А. С. [Оцінка антропогенного навантаження на геосистему потенційного Національного природного парку “Лісова пісня”] 253-258

[Професору Мирославу Сивому – 65] 259-260

[Любомир Царик, Андрій Кузишин. Напрямки наукових досліджень викладачів географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету (до 25 річчя створення факультету) історико-наукометрична довідка] 261-264

[Природному заповіднику “Медобори” – 25 років] 265-266

[Рецензія на навчальний посібник “Природокористування”] 267-268

[Відомості про авторів] 269-272