1’2014

Титул

Зміст

Штойко П. І. [Традиціоналізм та інноваційність у географії] 4-8

Назарук М. М., Жук Ю. І. [Алгоритм соціально-екологічного дослідження малих міст] 8-15

Гудзевич А. В. [Проблеми екології, природокористування і збалансованого розвитку в географії] 15-20

Гавришок Б. Б., Потокій М. В. [Картографічний метод у ретроспективно-географічних дослідженнях природокористування (на прикладі Подільських Товтр в межах Тернопільської області)] 20-29

Олійник В. С., Бєлова Н. В., Йосипова Н. І. [Особливості водопроникності грунтів агроландшафтів Передкарпаття та Карпат] 30-35

Приходько М. М. [Причини, наслідки і шляхи протидії зміні клімату] 35-43

Балабух В. О. [Регіональні прояви глобальної зміни клімату в Тернопільській області та можливі їх зміни до середини ХХІ cт.] 43-54

Краковська С. В., Гнатюк Н. В., Шпиталь Т. М. [Можливі сценарії кліматичних умов у Тернопільській області впродовж ХХІ ст.] 55-67

Біланюк В. І., Іванов Є. А., Тиханович Є. Є., Клюйник В. В. [Функціонування лавинних природних територіальних комплексів Горган] 68-76

Гришко С. В. [Ландшафтна структура Алтагирського лісового масиву] 76-84

Сивий М. Я. [Районування території України за мінеральними ресурсами] 85-100

Стецький В. В. [Суспільно-географічні підходи досліджень формування й розвитку обласних освітніх систем] 100-106

Зубик А. І. [Сучасна трудова міграція українського населення в Польщу] 107-113

Дем’янчук І. П. [Геопросторова характеристика захворюваності та смертності населення Тернопільської області] 113-123

Задворний С. І. [Основні напрямки суспільно-географічного дослідження культурно-мистецької сфери регіону] 123-131

Карпа Т. І. [Географія виборчих систем] 131-138

Царик П. Л., Царик Л. П. [Щодо функціонально-планувальноїної мережі елементів регіональної туристсько-рекреаційної системи] 139-145

Міщенко О. В. [Рекреаційна місткість зон відпочинку Шацького національного природного парку] 145-151

Альтгайм Л. Б. [Виховний аспект в організації екскурсійних послуг, його мета і завдання, закономірності і методи реалізації] 152-157

Новицька С. Р. [Можливості розвитку екологічного туризму в межах перспективного РЛП “Малополіський”] 157-161

Рудакевич І. Р. [Сучасні тенденції розвитку туристичної інфраструктури міста Тернополя] 162-167

Семеряга О. П. [Класифікація та використання у туризмі белігеративних ландшафтів Дніпропетровської області] 168-175

Ковальчук І. П. [Геоінформаційне атласне картографування озерно-басейнових систем] 176-182

Шевчук Ю. Ф., Николаєв А. М., Шевчук А. Ю. [Якість питної води нецентралізованого водопостачання в м. Чернівці] 182-187

Чеболда І. Ю. [Проблема екологічної безпеки геосистем та регіональна система оперативного (кризового) моніторингу природного середовища (на прикладі Тернопільської області)] 188-192

Полянський С. В. [Конструктивно-географічна оцінка стану гідроморфних меліорованих ґрунтів Волинської області] 192-200

Гінзула М. Я. [Типізація адміністративних районів Тернопільської області на основі індексу антропотехногенного навантаження] 200-204

Царик Л. П. [Визначальна роль мережного підходу на сучасному етапі оптимізації природоохоронних територій] 205-210

Сухий П. О., Атаманюк М.-Т. М. [Територіальна диференціація сільськогосподарського землекористування природних районів Передкарпаття] 210-216

Паньків З. П. [Сучасний стан селітебного землекористування в Карпатському регіоні України] 216-223

Павловська Т. С. [Геоекологічна діагностика територіальної структури землекористування у Волинській області] 223-231

Нетробчук І. М. [Аналіз лісокористування державного підприємства “Млинівське лісове господарство” Рівненської області] 232-241

Худоба В. В. [Конструктивно-географічні засади оптимізації функціонування регіонального ландшафтного парку “Зарваницький”] 241-250

[Світлій пам’яті професора Івана Миколайовича Пушкара] 251-252

Стецько Н. П. [Нове монографічне дослідження] 253

[Відомості про авторів] 254-257