2’2014

Титул

Зміст

Гудзевич А. В. [Природничо-географічна освіта і наука у педвузі (до 40–річчя природничо-географічного факультету)] 4-11

Яворська В. В. [Методологічне порівняння систематики розселення на адміністративно-територіальних та генетичних засадах] 11-16

Заставецький Т.Б. [Стадійність розвитку урбанізаційного процесу в Україні] 17-21

Позняк С. П., Гарбар В. В. [Рендзини (rendzic leptosols) подільських Товтр] 22-27

Кирильчук А. А. [Особливості диференціації карбонатного профілю рендзин західного регіону України на різних стадіях їх онтогенезу] 27-34

Десятник В. В. [Палеогеоморфологічний розвиток межиріччя Стохід – Горинь упродовж олігоцену] 35-40

Семащук Р. Б. [Гумусовий стан слаборозвинутих рендзин Західного Поділля] 40-44

Заставецька О. В., Заставецька Л. Б. [Шляхи оптимізації розвитку сільських територій в Україні] 45-48

Кисельов Ю. О. [Крим як український геопростір] 48-52

Петровська М. А., Пантилей В.А. [Оцінка рівня життя населення Львівської області] 52-61

Грушко В. С. [Міста у культурно-семіотичному процесі формування геополітичних просторів та зон підвищеної геополітичної напруги] 61-69

Савченко І. А., Шевчук О. А. [Основи методики суспільно-географічного дослідження територіально-політичної системи регіону] 69-76

Брич В. Я., Гербера О. Є. [Сучасні вектори розвитку міжнародного туризму в умовах глобалізації] 77-83

Царик П. Л. [Оцінка ступеня сприятливості геолого-геоморфологічних ресурсів Поділля для рекреаційної діяльності] 83-93

Паньків Н. М. [Туристичні ресурси та їхні класифікації] 93-99

Єрко І. В. [Аналіз основних показників розвитку санаторно-курортної сфери Волинської області] 99-106

Міщенко О. В. [Туристичні маршрути національних природних парків Волинської області] 106-111

Рудакевич І. Р. [Сучасні тенденції територіальної організації політичного туризму в Україні] 111-117

Ковальчук І. П., Трофімова О. О. [Картографування селів при розробці комплексу протисельових заходів] 118-126

Петлін В. М. [Проблеми аналізу середовища та екологічного стану ландшафтних систем] 126-132

Двинских С. А., Китаев А.Б., Ларченко О. В. [Инженерные мероприятия по предотвращению негативных последствий наводнений на водных объектах] 132-138

Фесюк В. О., Мороз І. А. [Генеральний план м. Луцька: тенденції розвитку міста та екологічні проблеми] 138-143

Приходько М. М. [Екологічні ризики та екологічна безпека басейну верхнього Пруту] 143-154

Богданець В. А. [Тематичне геоінформаційне картографування ландшафтів за даними дистанційного зондування: проблемні питання та перспективи їх вирішення] 154-160

Вітенко І. М. [Вплив еколого-географічної ситуації на сприятливість природних умов проживання населення] 161-167

Бабич О. Б. [Особливості ритміки інформаційного простору в лісових геосистемах приміських масивів Львова (на прикладі Лапаївської лісової зони)] 167-172

Терлецька О. В. [Дрогобицька урбосистема: становлення та зв’язок з природною ландшафтною основою] 172-178

Нікіпелова О. М., Сторчак О. В., Мокієнко А. В. [Проблеми рекреаційного використання морського узбережжя у межах Будакського (Шаболатського) лиману з урахуванням небезпечних геологічних процесів] 179-184

Царик Л. П., Бакало О. Д., Царик Н. Л. [Щодо тенденцій і проблем розвитку заповідної справи в Україні] 184-189

Воловик В. М. [Етнокультурні особливості дорожніх ландшафтів Поділля] 189-196

[Професор Йосип Михайлович Свинко – фундатор географічної науки на Тернопільщині (з нагоди 80-річчя)] 197-198

[Ухвала Міжнародної науково-практичної конференції “Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового Придністров’я”, присвяченої 100-річчю ботанічних досліджень у регіоні, яка відбулася 11-12 вересня 2014 року на базі національного природного парку “Дністровський каньйон” (Тернопільська обл.)] 199-200

[Іменна аудиторія імені Миколи Чайковського] 201-202

[Сучасне наукове джерело з політичної географії України] 203

[Рецензія на монографію “Рекреаційно-туристичні дестинації: теорія, методологія, практика” (обсягом 69,1 д.а.), підготовлену к.т.н., доцентом кафедри туризму Божук Т.І. (Національний університет “Львівська політехніка”)] 204

[Відомості про авторів] 205-208