Зміст 1, 2018

Історія та методологія географії

Ігор ВІТЕНКО, Любов ЯНКОВСЬКА, Любомир ЦАРИКОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-КРАЄЗНАВЧИЙ ПРОЕКТ “ТВІЙ РІДНИЙ КРАЙ”: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ

Вугар БАНДАЛИЕВ. ЮРТОВАЯ ПАМЯТЬ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ

Фізична географія

Валерій ЛИСЕНКО, Юлія ЧЕБАНОВА. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАТУРАЛЬНИХ ЛАНДШАФТНИХ КОМПЛЕКСІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Светлана АНДРУШКО. ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ ГОМЕЛЬСКОГО ПОЛЕСЬЯ

Микола КАРАБІНЮК, Анатолій МЕЛЬНИК. ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ СУБАЛЬПІЙСЬКОГО І АЛЬПІЙСЬКОГО ВИСОКОГІР’Я ЛАНДШАФТУ ЧОРНОГОРА

Економічна та соціальна географія

Леся ЗАСТАВЕЦЬКА, Катерина ДУДАРЧУК. СУЧАСНІ РИСИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ірина ЛЕЩУК,  Іван РОВЕНЧАК. ГЕОГРАФІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Владислав МОРГАЦЬКИЙ, Мирослав ДНІСТРЯНСЬКИЙ. ГЕОСТРАТЕГІЧНІ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ В РЕГІОНІ ЗАХІДНІ БАЛКАНИ У КОНТЕКСТІ НОВИХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЙ

Андрій КУЗИШИНГЕОПРОСТОРОВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ОБЛАСТЕЙ КАРПАТСЬКО-ПОДІЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ

Іван РУДАКЕВИЧ. КАРТОГРАФІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ У МІСТІ ТЕРНОПІЛЬ

Владислав РІПА, Ірина ФІЛОНЕНКО, Юрій ФІЛОНЕНКО. КАТАЛОНСЬКИЙ СЕПАРАТИЗМ – ВИКЛИК ЄДНОСТІ ІСПАНІЇ ТА ЄВРОПИ

Іван КОСТАЩУК, Володимир ВАЦЕБА, Вікторія БІЛОУС. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНФЕСІЙНОГО ПРОСТОРУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Гафгаз АГАБАЛАЕВ. ИЗМЕНЕНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ШЕКИ-ЗАКАТАЛЬСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЙОНЕ И ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Рауф АМАНОВ. ПРОБЛЕМЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И РАССЕЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРНЫХ ПРИГРАНИЧНЫХ РАЙОНОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (НА ПРИМЕРЕ ГУБА-ХАЧМАЗСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА)

Рекреаційна географія і туризм

Василь БРИЧ, Володимир МАЗУР, Вікторія ДАНИЛЕНКО, Ірина ПРОДАН. УДОСКОНАЛЕННЯ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ ІНФРАСТРУКТУРИ ТУРИЗМУ

Михайло МЕЛЬНІЙЧУК, Віталій ЗЕЙКО. ВІКОВІ ТА СОЦІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ШКОЛЯРІВ ТА МОЛОДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Надія ЧИР, Ірина ЄРКО, Роман КАЧАРОВСЬКИЙ, Олена АНТИПЮК. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МАНЕВИЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вероніка ГРИЦКУ. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРІВ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ З МЕТОЮ УДОСКОНАЛЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ТРАНСКОРДОННИХ РЕГІОНАХ

Сара БАГИРЛИ. ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА СВЯЗАННЫЕ С ПЕЩЕРНЫМ ТУРИЗМОМ НА ПРИМЕРЕ ДУЗДАГА

Конструктивна географія та геоекологія

Віталій МАРТИНЮК. ОЦІНКА ГЕОЕКОЛОГІЧОГО СТАНУ ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННОЇ ОЗЕРНО-БАСЕЙНОВОЇ СИСТЕМИ

Михайло МЕЛЬНІЙЧУК, Валентина ЧАБАНЧУК. НАСЛІДКИ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА ЛІСОВІ ЛАНДШАФТИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Любов ЯНКОВСЬКА. РАЙОНУВАННЯ ЯК МЕТОД ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Світлана НОВИЦЬКАПІДХОДИ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ ЛАНДШАФТНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ ( НА МАТЕРІАЛАХ НОВИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЗБАРАЗЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Тетяна ШОВКУН, Інна МИРОН. ЯКІСТЬ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СТАН ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Раціональне природокористування і охорона природи

Любомир ЦАРИК, Петро ЦАРИКПРО ВИКОРИСТАННЯ БАСЕЙНОВОГО ПІДХОДУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ОХОРОНИ ПРИРОДИ

Анатолій СМАЛІЙЧУК. ДИНАМІКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСТКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ: ПРОСТОРОВА СТРУКТУРА ТА ЧИННИКИ

Мирослава ПИТУЛЯК, Микола ПИТУЛЯК. ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Ігор КУЗИК. ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Постаті, Події, Повідомлення

ПРОФЕСОР СТЕПАН ПОЗНЯК – ВИДАТНА ПОСТАТЬ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ҐРУНТОЗНАВСТВА

ДО ЮВІЛЕЮ НАЗАРУКА МИКОЛИ МИКОЛАЙОВИЧА

Втрати

МІСІЯ ЛЮБИТИ ПРИРОДУ І ЛЮДЕЙ (СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА БАЙРАК ОЛЕНИ МИКОЛАЇВНИ ПРИСВЯЧЕНО)

Відомості про авторів