2’2015

Титул

Зміст

Царик Л.П. [Науково-освітня роль кафедри геоекології ТНПУ у реалізації природоохоронних концепцій початку ХХІ століття в Україні] 4-9

Питуляк М.Р., Питуляк М.В. [З історії дослідження ландшафтів Тернопільщини] 9-15

Таранова Н.Б. [До питання про класифікацію топонімів] 15-20

Пантелєєва Н.Б. [Історія дослідження та освоєння мінеральних ресурсів Дніпропетровської області] 20-25

Губадоглу(Бабаєв) Н. [Нормативная классификация некоторых ойконимов в Кельбаджар-Лачинском округе] 26-31

Чернюк Г.В., Царик Л.П., Царик П.Л. [Морфологічна структура ландшафтів РЛП “Загребелля” і їх трансформаційні зміни] 32-37

Клапчук Т.В. [Геопросторові особливості морфометрії рельєфу гірської частини басейну ріки Бистриці Надвірнянської] 37-43

Петровська М.А., Пантилей В.А., Артеменко О.В. [Чинники формування потенціалу здоров’я дитячого населення Львівської області] 44-53

Бойко З.В. [Класифікація районів Дніпропетровської області за індикаторами формування трудових ресурсів] 54-58

Ламекіна Г.О. [Географічний аналіз внутрішньої і зовнішньої міграції населення Польші] 58-64

Склярська О.І. [Етногеографічні аспекти функціонування територіально-політичної системи Сполученого Королівства] 64-68

Пугач С.О., Пятак Д.Ю. [Сучасні тенденції геодемографічних процесів у Волинській області] 68-73

Мамчур О.І., Ванда І.В., Котик Л. І. [Суспільно-географічні дисципліни: роль уформуванні професійних компетентностей] 73-81

Зубик А.І. [Економічна ситуація як чинник української трудової міграції] 81-91

Задворний С.І. [Методика суспільно-географічного дослідження культурно-мистецької сфери реґіону] 95-100

Джаман В.О., Джаман Я.В., Навроцька Г.Б. [Чернівецький національний університет – центр міжнародного ділового туризму] 101-105

Цесьців Д.С., Волошин І.М. [Геопросторове розміщення дерев’яних церков Вінниччини] 106-114

Габчак Н.Ф. [Історія становлення та сучасний стан лікувально-оздоровчого туризму Закарпатської області] 114-120

Мельнийчук М.М., Безсмертнюк Т.П. [Природно-заповідна складова рекреаційного потенціалу Рівненської області] 120-127

Талибов С.А.о. [Роль туризма в социально-экономическом развитии Лянкяран-Астаринского региона] 128-136

Царик П.Л. [Оцінка ступеня сприятливості біотичних рекреаційних ресурсів Поділля] 136-147

Чабанчук В.Ю., Мельнійчук М.М. [Використання поліських лісових ландшафтів Рівненщини у рекреації та туризмі] 147-152

Сулік Л.В., Кричевська Д.А. [Функціонування екологічних навчальних стежок та їхнє значення в екотуристичній діяльності Національного природного парку “Прип’ять-Стохід”] 153-160

Новицька С.Р. [Обгрунтування схеми оптимальної ландшафтно-рекреаційної організації території для рекреаційних цілей] 160-164

Круглов І.С. [Природні геоекосистеми басейну верхнього Західного Бугу] 165-173

Полянський С.В. [Агроекологічний стан ґрунтового покриву еталонних осушувальних систем у басейні р. Прип’ять] 173-178

Стрілець І.О., Петровська М.А. [Оцінка якості атмосферного повітря міста Львова] 179-186

Кормило О.П. [Антропогенне навантаження на природне довкілля в межах басейну р. Верещиці] 186-193

Позняк І.Б. [Фітомеліораційна роль комплексної зеленої зони урбоекосистеми м. Тернополя] 193-199

Тарасюк Н.А., Ничая О.О. [Географічна оцінка сучасного стану використання забудованих земель території Полісся (на прикладі Волинської області)] 200-208

Бакало О.Д. [Структура землекористування території сільських рад в басейні річки Джурин] 208-214

Пилипчук О.Є. [Поліаспектні виміри сталого функціонування лісового господарства ДП “Бережанського ЛМГ”] 214-222

Полянська К.В., Сагайдак А.В. [Збереження біорізноманіття і можливості диверсифікації біоти на території лівобережного Полісся] 221-229

[Шаблій Олег Іванович] 230-231

[Любомиру Царику – 60 років] 232-234

[Міжнародна науково-практична конференція до 25-річчя географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка] 235-236

[Пам’яті колеги і друга] 237-238

[Відомості про авторів] 239-242