1’2016

Титул

Зміст

Воровка В.П. [Становлення, розвиток і зміст поняття «парадинамічна ландшафтна система» в географії]  4-9

Веклин О.Р. [Категорія “природно-ресурсний потенціал” у суспільній географії]  9-19

Машіка Г.В. [Методологічні основи дослідження господарського потенціалу Карпатського регіону]  20-30

Федотіков М.О., Ямелинець Т.С. [Історичний аспект та проблеми вивчення структури ґрунтового покриву] 30-36

Гаталяк О.М. [Суспільно-економічний розвиток Волині у складі Польщі у XVI-XVIII ст.]  36-42

Паньків З.П. [Грунтові ресурси Львівської області]  43-50

Удовиченко В.В. [Ландшафтно-типологічна структура лісостепових комплексів території лівобережної України]  50-58

Папіш І.Я. [Чорноземи опідзолені (faeozems) Львівської області в системі ґрунтово-географічного районування: географія і регіональні особливості]  59-67

Гарбар В.В. [Речовинний склад рендзин Подільських Товтр та процеси його трансформації]  68-73

Пугач С.О., Пятак Д.Ю. [Суспільно-географічна характеристика вимушених міграцій населення з Донецької, Луганської областей та АР Крим на територію Волинської області]  74-79

Афоніна О.Р., Філоненко І.М. [Аналіз галузевої структури культурно-освітнього комплексу Чернігівської області]  79-83

Ламекіна Г.О. [Суспільно-географічні особливості сфери культури Дніпропетровської області]  83-92

Грушко В.С. [Місце центрально-східної Європи у нових геополітичних реаліях, що формуються]  93-98

Світлична Д.О. [Стан і перспективи використання геоінформаційних технологій для забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів]  98-105

Дем’янчук І.П. [Медико-географічний аналіз сучасних тенденцій смертності немовлят за причинами смерті у Тернопільській області] 105-112

Задворний С.І. [Фактори формування, функціонування і розвитку культурно-мистецької сфери Хмельницької області]  112-119

Кучер П.В., Волошин І.М. [Геопросторове поширення та характеристика сакральних споруд Волинської області]  120-126

Єрко І.В., Мельник Д.В. [Белігеративні ландшафти у сфері туризму північно-західного економічного району України]  127-131

Царик П.Л. [Підходи до оцінки та картування рекреаційних ресурсів поверхневих вод Поділля]  131-143

Безсмертнюк Т.П., Мельнійчук М.М. [Регіональні ландшафтні парки Рівненської області як потенційні об’єкти рекреації]  143-150

Єрко І.В., Адамович І.О. [Перспективи розвитку гастрономічного туризму на Поліссі]  150-155

Новицька С.Р. [Оцінка забезпеченості Тернопільської області геолого-геоморфологічними рекреаційними ресурсами]  155-162

Єрко А.В., Савич К.В. [Сучасний стан розвитку туристичної інфраструктури Волинської області]  163-170

Ганич Н.М. [Просторово-часові аспекти розвитку готельного господарства Львівської області]  170-178

Назарук М.М., Сенчина Б.В., Шолок І.В. [Збереження фіторізноманіття як шлях до оптимізації соціоекосистеми міста Львова]  179-185

Грушка В.В. [Групування районних і міських соціогеосистем Дніпропетровської області за станом природного середовища (кластерний аналіз)]  186-191

Кулачковський Р.І., Круглов І.С. [Видозбірні геоекосистеми басейну витоків річки Сян]  191-200

Міщенко О.В., Папаєвич Н.М. [Антропогенна деструкція ландшафтів Сокальського району Львівської області]  200-207

Янковська Л.В. [Потенціал стійкості ландшафтів Західного Поділля до антропогенних впливів] 207-212

Стрілець І.О., Петровська М.А. [Оцінка якості питної води міста Львова] 212-222

Перхач О.Р., Кіптач Ф.Я., Сиротюк М.І. [Екологічна ситуація басейну річки Луга Волинської області] 222-231

Поручинська І.В., Поручинський В.І. [Вплив екології на демографічний розвиток північно-західного економічного району України] 231-235

Смалійчук А.Д. [Оцінка точності цифрових моделей висот засобами геоматики] 235-242

Патиченко О.М. [Принцип розрахунку коефіцієнтів локальних факторів в нормативній грошовій оцінці земель населених пунктів] 242-250

Грицай Х.Б. [Аналіз економічного виміру сталого розвитку у Львівській області] 250-257

Бакало О.Д. [Ступінь трансформованості та перетворенності ландшафтів в межах басейну річки Джурин] 257-262

Царик Л.П., Позняк І.Б. [До проблем озеленення і ролі паркових комплексів у функціонуванні урбоекосистеми Тернополя] 263-270

Мельнийчук М.М., Чабанчук В.Ю. [Соснові насадження Рівненської області] 270-276

Гавришок Б.Б., Дем’янчук П.М., Саленко І.А. [Конструктивно-географічний аналіз лісогосподарського землекористування Радивилівського району Рівненської області] 276-283

Гаврилянчик Р.Ю., Касіяник Л.В. [Просторова структура та умови збалансованого використання природних кормових угідь у басейні річки Збруч] 283-291

[Валерію Миколайовичу Петліну – 65 років] 292-293

[Відомості про авторів] 294-297