Mykola MELNIICHUK, Viacheslav SUDYMA, Taras BEZSMERTNIUK, Dmitro TOKARCHUK.

TRANSBOUNDARY BIOSPHERE RESERVE AS A FORM OF COMBINATION OF NATURE PROTECTION AND RECREATIONAL ACTIVITY (ON THE EXAMPLE OF TBR «WESTERN POLISSYA»).

Transboundary biosphere reserves as a form of combination of nature protection and recreational activity are investigated. Biosphere reserves are special areas that are created according to the special provisions of the UNESCO and where the preservation of biological and landscape diversity combined with the sustainable development of the territory. The place and importance of recreation in the structure of functioning of transboundary biosphere reserves are determined. It is set that among other types of objects of nature protection territories development of recreational activity acquires a priority value in the buffer zones of biosphere reserves. According to international norms and legislation of Ukraine, on the territory of this zone is maintained tourist and recreational activities, aimed at both reducing the tourist load on the protected zone, and increasing tourism and recreation attraction of transit area. The present recreational potential of transboundary biosphere reserve «Western Polissya» is described. The presence on the territory of TBR «Western Polissya» a significant number of recreational and tourist resources and cultural and historical monuments related to a common historical past, is a precondition for the development of Ukrainian-Polish-Belarusian cross-border cooperation in the sphere of recreation and tourism. Perspective is the full-scale use of possibilities of development of scientific and ecological tourism within the limits of biosphere reserve. The directions of development of recreational activities within the transboundary biosphere reserve «Western Polissya» are offered. Implementation of the proposed directions of development of recreational activities in the transboundary biosphere reserve, aimed at ensuring the ecologically balanced development of tourism, will enhance recreational use of natural resources in border regions, to promote economic and social development and the living standards of the population of these territories. Development of recreational and tourism sphere has an economic value and will promote the popularization of transboundary biosphere reserves among the wide circles of  population.

Key words: transboundary biosphere reserve, nature protection activity, recreation, tourism, sustainable development, cross-border cooperation.

References:

 1. Horun A. A. Osnovni zavdannya transkordonnoho BR «Zakhidne Polissya» u konteksti intehratsiyi natsional’nykh merezh v Yedynu Yevropeys’ku systemu / A. A. Horun // Shats’kyy natsional’nyy  pryrodnyy  park:  naukovi  doslidzhennya  1994–2004 rr. – Svityaz’, 2004. – S. 25.
 2. Hryshko R. O. Rol’ transkordonnoho spivrobitnytstva u rozvytku ukrayins’ko-pol’s’kykh vidnosyn v haluzi turyzmu / R. O. Hryshko // Naukovyy visnyk NAU (ekonomika, pravo, turyzm, politolohiya). – Vyp. 2(4) ; Natsional’nyy Aviatsiynyy Universytet. – K., 2011. – S. 115-120.
 3. Hulych O. I. Umovy zabezpechennya ekolohichno zbalansovanoho rozvytku turyzmu i rekreatsiyi u transkordonnykh rehionakh / O. I. Hulych // Sotsial’no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny. – 2013. – Vyp. 4. – S. 171-178.
 4. Zahorodniy A. H. Stratehichni napryamy rozvytku mizhnarodnoho spivrobitnytstva NAN Ukrayiny [Elektronnyy resurs] / A. H. Zahorodniy. – Rezhym dostupu: http://popschool.at.ua/news/bilorus_ukrajina_i_polshha_stvorjujut_ trankordonnij_biosfernij_rezervat/2011-03-27-337
 5. Kolenda N. V. Stratehiya yak osnova prohramy rozvytku turystychno-rekreatsiynoyi sfery u transkordonnykh rehionakh / N. V. Kolenda // Ekonomichnyy forum. – 2012. – # 2 [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ekfor/2012_2/31.pdf
 6. Kyfyak V. F. Osoblyvosti transkordonnoyi spivpratsi v sferi rekreatsiyi i turyzmu / V. F. Kyfyak // Transkordonne spivrobitnytstvo yak faktor aktyvizatsiyi yevrointehratsiynykh protsesiv : materialy KhVII mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. – Chernivtsi, 2008. – S. 311-314.
 7. Mazurets’ R. R. Rol’ transkordonnoho spivrobitnytstva v rozvytku terytorial’no-rekreatsiynoho kompleksu Volyns’koyi oblasti / R. R. Mazurets’ // Heohrafiya Rivnenshchyny ta sumizhnykh oblastey : materialy Vseukrayins’koyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, prysvyachenoyi 10-richchyu stvorennya kafedry heohrafiyi i turyzmu u Mizhnarodnomu ekonomiko-humanitarnomu universyteti imeni akademika Stepana Dem”yanchuka, m. Rivne, Ukrayina, 3-4 kvitnya 2014 r. / Red.kol.: A. S. Dem”yanchuk (holov. red.) ta in. – Rivne : Chervinko A. V., 2014. – C. 282–292.
 8. Mal’s’ka M. P. Mizhnarodnyy turyzm i sfera posluh: Pidruchnyk / M. P. Mal’s’ka, N. V. Antonyuk, N. M. Hanych. – K. : Znannya, 2008. – 661 s.
 9. Mihushchenko Yu. V. Instytutsiyne zabezpechennya rozvytku sfery turyzmu v ukrayins’ko-pol’s’komu transkordonnomu rehioni. Analitychna zapyska / Yu. V. Mihushchenko [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.niss.gov.ua/articles/245/
 10. Nayda V. S. Stratehichni aspekty pryrodookhoronnoyi diyal’nosti biosfernoho rezervatu «Shats’kyy» / V. S. Nayda // Visnyk L’vivs’koho universytetu. Seriya heohrafichna. – 2009. – Vyp. 37. – S. 242-249.
 11. Ofitsiynyy veb-sayt Shats’koho natsional’noho pryrodnoho parku [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://shpark.com.ua/
 12. Pavlova I. I. Stvorennya transkordonnykh biosfernykh rezervativ v Ukrayini / I. I. Pavlova // Problemy ratsional’noho vykorystannya sotsial’no-ekonomichnoho ta pryrodno-resursnoho potentsialu rehionu: finansova polityka ta investytsiyi : zb. nauk. prats’. – Kyyiv : SEU ; Rivne : NUVHP, 2014. – Vyp. KhKh, # 2 (Yuvileynyy). – S. 245-253.
 13. Parchuk H. V. Osoblyvosti diyal’nosti biosfernykh rezervativ: teoriya i praktyka / H. V. Parchuk // Naukovi zapysky Derzhavnoho pryrodoznavchoho muzeyu. – L’viv, 2004. – Tom 20. – S. 155-165.
 14. Stoyko S. M. Naukovo-pryrodnyche znachennya biosfernoho rezervatu «Roztochchya» ta spryyannya stalomu rozvytku Ukrayiny / S. M. Stoyko // Visnyk L’vivs’koho universytetu. Ser. : Biolohichna. – 2013. – Vyp. 63. – S. 62-74.

Full text:

PDF