Vitaliy Martynyuk.

THE LANDSCAPE METRIC EVALUATION OF GEOCOMPLEXES OF PHYSICAL AND GEOGRAPHICAL AREA (ON THE EXAMPLE OF VOLYN POLISSIA).

The issues of landscape mapping to develop strategies for sustainable development of Ukraine and balanced nature use of local areas, including the newly established municipal units “communities” are substantiated in the article. The attention is focused on applied aspects of using landscape maps in the agricultural, mining, forestry, water economical, recreational, ecological and environmental kinds of nature use. Historical overview of landscape studies in Volyn Polissia is made; approaches and methods of landscape metric evaluation of the geosystems since the end of 60-ies of XX century to the first decade of the twenty-first century are analyzed. Features of formation and development of modern landscapes in Volyn Polissia are expounded. The landscape map of scale 1: 100000 of Kostopil physical and geographic region (Volyn Polissia) as a model of research territory is presented according to the results of field studies of key areas («Stavy-Korchytske watershed», «Orzhiv», «Lake Marianivske», «Slope of the river valley Sluch»). Five landscaped areas and 30 kinds of natural complexes of rank stows (landtype association) are allocated. The landscape metric assessment of geocomplexes is implemented, in particular the area of natural systems is calculated and their correlation in percentage, the number of contours, index of fragmentation of landscape contours and landscape factors of complexity and fragmentation. Cartographic model of Kostopil physical and geographical area is proposed to consider as a basis for the development of landscape planning and balanced nature use of local areas of Volyn Polissia. The hydrographic component of the landscape can serve as a preventative model of flood risks of this natural area. Further researches should be focused on large-scale mapping of natural territorial complexes in Volyn Polissia and development of the landscape cadastre of the region.

Key words: landscape map, landscape metric rating, natural territorial complex, urotshistshe, Volyn Polissia.

References:

 1. Anderson V. N. Avtomaticheskij analiz geograficheskih tekstur (na primere landshaftnyh kart) / V.N. Anderson // Geografija i prirodnye resursy. – 1986. – № 4. – S.121–129.
 2. Artyshuk V. Landshaftna karta klyuchovoyi dilyanky «Stavy-Korchyts’ke mezhyrichchya» y deyaki pytannya dynamiky pryrodnykh terytorial’nykh kompleksiv / V. Artyshuk, V. Martynyuk // Rehional’ne heohrafichne krayeznavstvo : teoriya i praktyka. Mat-ly Druhoho Vseukr. seminaru (Ternopil’, 11-12 hrudnya 2002 r.). – Ternopil’, 2002. – Ch. 2. – S. 65–74.
 3. Viktorov A. S. Osnovnye problemy matematicheskoj morfologii landshafta / A.S. Viktorov. – M. : Nauka, 2006. – 252 s.
 4. Herenchuk K. I. Pol’ovi heohrafichni doslidzhennya / K.I. Herenchuk, E.M. Rakovs’ka, O.H. Topchiyev. – K. : Vyshcha shkola, 1975. – 248 s.
 5. Hrodzyns’kyy M. D. Stiykist’ heosystem do antropohennykh navantazhen’ / M.D. Hrodzyns’kyy. – K. : Likey, 1995. – 233 s.
 6. Domarans’kyy A. O. Landshaftne riznomanittya: sutnist’, znachennya, metryzatsiya, zberezhennya / A.O. Domarans’kyy. – Kirovohrad : TOV «IMEKS- LTD», 2006. – 146 s.
 7. Zakon Ukrayiny vid 5 lyutoho 2015 roku № 157-VIII «Pro dobrovil’ne ob”yednannya terytorial’nykh hromad» // Rezhym dostupu: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/157-VIII (Data zvernennya: 14.11.2016)
 8. Il’yin L. V. Landshaftna struktura klyuchovoyi dilyanky “Orzhiv” (Volyns’ka vysochyna – Volyns’ke Polissya) / L.V. Il’yin, V.O. Martynyuk // Pryroda Zakhidnoho Polissya ta prylehlykh terytoriy. Zbirnyk naukovykh prats’. – Luts’k, 2011. – № 8. – S. 25–31.
 9. Korotun I. M. Kostopil’s’ka rivnyna / I.M. Korotun // Heohrafichna entsyklopediya Ukrayiny. – K., 1990. – T. 2. – S. 204–205.
 10. Kukurudza S. I. Metryzatsiya landshaftnykh system: sutnist’ i problemy / S.I. Kukurudza // Ukr. heohraf. zhurn. – 1999. – № 2. – S. 6–10.
 11. Kukurudza S. I. Metryzatsiya landshaftnoho riznomanittya : monohrafiya / S.I. Kukurudza. – L’viv : Vydav. tsentr LNU im. Ivana Franka, 2013. – 218 s.
 12. Lyko D. V. Rehional’ni osoblyvosti konstruktyvno-landshaftoznavchykh doslidzhen’ Volyns’koho Polissya / D.V. Lyko, V.O. Martynyuk // Landshaftoznavstvo: stan, problemy, perspektyvy: Mat-ly mizhnar. nauk. konf. prysvyachenoyi 70-richchyu zasnuvannya kafedry fizychnoyi heohrafiyi, 60-richchyu diyal’nosti L’vivs’koyi shkoly landshaftoznavstva, 110-richchyu z dnya narodzhennya prof. K. I. Herenchuka i 80-richchyu z dnya narodzhennya prof. H.P. Millera (24-27 veresnya 2014 r.). – L’viv, 2014. – S. 154–157.
 13. Lyko D. V. Heoekolohichna otsinka mihratsiyi rechovyn u mezhakh vodozboriv metodom gruntovykh mikrokaten (na prykladi baseynu richky Sluch) / D.V. Lyko, V.O. Martynyuk, S.M. Lyko [ta in.] // Visnyk Kharkivs’koho natsional’noho universytetu imeni V. N. Karazina. Ser.: Ekolohiya. – 2015. – Vyp. 13. – S. 26–38.
 14. Marynych O. M. Fizychna heohrafiya Ukrayiny: Pidruchnyk / O.M. Marynych, P.H. Shyshchenko. – K. : T-vo «Znannya», KOO, 2003. – 479 s.
 15. Martynyuk V. O. Utochnena skhema fizyko-heohrafichnoho rayonuvannya Volyns’koho Polissya v mezhakh Rivnens’koyi oblasti / V.O. Martynyuk // Heohrafiya ta ekolohiya: nauka i osvita. Mat-ly III Vseukr. nauk.-prakt. konf., 15-16 kvitnya 2010 r. – Uman’: Vydavets’ “Sochins’kyy”, 2010. – S. 162–165.
 16. Miller H. P. Landshaftoznavstvo : teoriya i praktyka : Navch. posibnyk / H.P. Miller, V.M. Petlin, A.V. Mel’nyk. – L’viv, 2002. – 172 s.
 17. Nikolaev V. A. Problemy regional’nogo landshaftovedenija / V.A. Nikolaev. – M. : Izd-vo Mosk. un-ta, 1979. – 160 s.
 18. Rutyns’kyy M. Y. Metryzatsiya ekolohichnykh staniv landshaftnykh system / M.Y. Rutyns’kyy; za red. prof. S.I. Kukurudzy. – L’viv : Feniks, 2002. – 244 s.

FULL TEXT:

PDF