Tatiana KARPА.

References:

 1. Bilous A. Vy`borcha sy`stema Ukrayiny`: problemy` j perspekty`vy` vy`boru/ A.Bilous // Politologichni chy`tannya, 1992, # 2 – S. 46-52.
 2. Bilous A. Vy`borchi sy`stemy`: svitovy`j dosvid na ukrayins`komu grunti / A.Bilous // Try`buna, 2000, # 8- S. 22-28.
 3. Zakon Ukrayiny` “Pro vy`bory` Prezy`denta Ukrayiny`” // Uryadovy`j kur’yer, 1999, # 54. 25 bereznya.
 4. Zakon Ukrayiny` “Pro vnesennya zmin do Zakonu Ukrayiny` “Pro vy`bory` Prezy`denta Ukrayiny`” // Uryadovy`j kur’yer, 2004, # 364. 6 kvitnya.
 5. Zakon Ukrayiny` “Pro vy`bory` narodny`x deputativ Ukrayiny`” // Uryadovy`j kur’yer, 2004, # 64. 6 kvitnya.
 6. Yevropejs`ka pravova eksperty`za ukrayins`kogo vy`borchogo zakonodavstva // Vy`bory` ta demokratiya, 2006, # 1. S. 19.
 7. Naxod M. Vzayemozv’yazok vy`borchy`x sy`stem iz modelyamy` upravlinnya vy`borchy`m procesom u yevropejs`ky`x krayinax / M.Naxod // Efekty`vnist` derzhavnogo upravlinnya. 2011. Vy`p. 26. S. 86.
 8. Pavlov I. Docil`nist` formuvannya rajonny`x u misti rad: analiz pidxodiv / I.Pavlov // Derzhavne upravlinnya ta misceve samovryaduvannya. Zbirny`k naukovy`x pracz`. Vy`p. 4 (7) / 2010. Na sajti Nacional`noyi biblioteky` Ukrayiny` im. V. I. Vernads`kogo
 9. Pry`mush M. Polity`chni partiyi : istoriya ta teoriya / M.Pry`mush. , 2008, Vy`borcha sy`stema. S. 298317.
 10. Fedorenko V. Vy`borche pravo i vy`borchy`j proces yak skladny`ky` sy`stemy` suchasnogo konsty`tucijnogo prava Ukrayiny` (teorety`ko-metodologichni aspekty`) / V.Fedorenko // Vy`bory` ta demokratiya, 2007, # 4. S. 1825.
 11. Shveda Yu. Polity`chni naslidky` vy`borchy`x sy`stem: teoriya ta zarubizhna prakty`ka / Yu.Shveda // Viche, 2007, # 15., # 17.
 12. Shveda Yu. Teoriya polity`chny`x partij ta partijny`x sy`stem : navch. posibny`k / Yu. Shveda. L`viv : Triada plyus. 2004. 528 s.

FULL TEXT:

PDF