Taras BEZSMERTNIUK, Mykhailo MELNIICHUK

REGIONAL LANDSCAPE PARKS OF RIVNE REGION AS POTENCIAL RECREATION OBJECTS.

The possibilities for recreational activities within the regional landscape parks of Rivne region are investigated. The category of nature reserve fund regional landscape park as the object of recreational nature management is considered. The characteristic of regional landscape parks studied region as a potential tourist attraction of recreational purposes is analyzed. The main problems, objectives and directions of recreational use of regional landscape parks of Rivne region are represented. Regional landscape parks are polyfunctional protected objects that, in addition to the protection functions of natural, historical and cultural sites, promote tourism, environmental education of the local population and visitors, conducting research and monitoring, social and economic development of the territory. Found that located on the territory of Rivne region regional landscape parks «Prypiat-Stokhid», «Dermansko-Mostivskyi», «Nadsluchanskyi» are promising for the development of tourism and recreational activities and have the necessary resources to carry it out, but this process is hampered by a number of factors namely: incomplete legal framework; low public awareness; no administration, and as a result, the problem of funding and so on. Accented attention for the need to develop for every park sustainable development strategy of forming assessment recreational infrastructure, assessment of physical ability of natural systems to bear recreational load, working and laying of networks ecoeducational and ecotourism trails, development of special forms of  tourism. Recreational potential of regional landscape parks of Rivne region promotes their involvement and use by the public for effective tourism, leisure and other recreational use, for environmental education and educational work, the development of ecotourism.

Key words: regional landscape park, recreation, tourism and recreational activities, functional areas, Rivne region.

References:

 1. Andrijenko T. L., Klestov M. L. Merezha regional’nyh landshaftnyh parkiv v Ukrai’ni // Zapovidna sprava v Ukrai’ni na mezhi tysjacholit’ (suchasnyj stan ta problemy rozvytku). Red.. kol.: P. Stecenko ta in. – Kaniv, 1999. – 224 s.
 2. Andrijenko T. L., Klestov M. L., Prjadko O. I. Merezha regional’nyh landshaftnyh parkiv Ukrai’ny: Naukovi ta organizacijni umovy stvorennja. – K., 1996. – 96 s.
 3. Blakbern A. A. Regyonal’nыe landshaftnыe parky kak turystsko-rekreacyonnыe predpryjatyja v kontekste ustojchyvogo razvytyja turyzma v Ukrayne / A. Blakbern // Visnyk DITB. Ser.: Ekonomika, organizacija i upravlinnja pidpryjemstvamy v turystychnij sferi. – 2005. – № 9. – S. 190–196.
 4. Get’man V. I. Pryncypy rekreacijnoi’ dijal’nosti na terytorijah regional’nyh landshaftnyh parkiv Ukrai’ny i zahody z i’h realizacii’ / I. Get’man // Ekol. visn. – 2003. № 11-12. – S. 4-7.
 5. Get’man V. I. Rekreacijna dijal’nist’ v regional’nyh landshaftnyh parkah Ukrai’ny / I. Get’man // Geografija ta osnovy ekonomiky v shkoli. – 2004. – №1. – S. 35-41.
 6. Gryshhenko Ju. M. Osnovy zapovidnoi’ spravy: Navchal’nyj posibnyk. – Rivne: RDTU, 2000. – 239 s.
 7. Gryshhenko Ju. M. ta in. Regional’ni landshaftni parky Rivnens’koi’ oblasti // Ekolog. visnyk. – 2003. – № 9. – S. 26-
 8. Gujdash M. M., Gryshhenko Ju. M., Zhajvoron I. O. Biologichne ta landshaftne rozmai’ttja Rivnenshhyny v dzerkali regional’nyh landshaftnyh parkiv: Metodychno-dovidkovyj posibnyk. – Rivne, 2004. – 60 s.
 9. Ekologichne pravo Ukrai’ny: Pidruchnyk / Za red. P. Get’mana, M. V. Shul’gy. – K.: Pravo, 2005. – 380 s.
 10. Zapovidna sprava v Ukrai’ni: Navchal’nyj posibnyk / Za zag. red. D. Grodzyns’kogo, M. P. Stecenka. – K.: Geografika, 2003. – 306 s.
 11. Zapovidni ob’jekty Rivnenshhyny / Derzhavne upravlinnja ohorony navkolyshn’ogo pryrodnogo seredovyshha v Rivnens’kij oblasti [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.ecorivne.gov.ua/reserve/
 12. Mel’nijchuk M. M. Vykorystannja regional’nyh landshaftnyh parkiv Ukrai’ny v rekreacii’ ta turyzmi / M. Mel’nijchuk, T. P. Bezsmertnjuk // Geografichna osvita i nauka Cherkashhyny : retrospektyva, suchasni problemy i perspektyvy rozvytku, m. Uman’, 8 zhovtnja 2015 r. / vidp. red. O. V. Braslavs’ka – Uman’ : VPC «Vizavi», 2015. – S. 75–78.
 13. Nadsluchans’kyj regional’nyj landshaftnyj park – perlyna polis’koi’ pryrody / L. Andrijenko, Ju. M. Gryshhenko, O. I. Prjadko, A. M. Martynenko // Bereznivshhyna – polis’kyj kraj : [zbirnyk] / [pid. red. T. L. Andrijenka]. – Rivne : RDTU, 2001. – S. 35–51.
 14. Ovsijchuk Ju. Dermans’ko-Mostivs’kyj regional’nyj landshaftnyj park – perlyna pivdnja Rivnenshhyny / Ju. Osvijchuk // Nova pedagogichna dumka. – – №1. – S. 121-123.
 15. Pryrodno-zapovidnyj fond Rivnens’koi’ oblasti / Derzh. upr. ohorony navkolysh. pryrod. seredovyshha v Rivnen. obl. ; Rivnen. centr marketyngovyh doslidzh., [avtor j uporjad. : G. M. Antonova ta in. ; nauk. red. Ju. M. Gryshhenko ; peredm. : P. D. Kolodych, Ju. M. Gryshhenko, G. M. Mykytyn ; fotoil. : B. M. Bertash]. – Rivne : Volyn. oberegy, 2008. – 216 s. : il.
 16. Pro Zagal’noderzhavnu programu rozvytku zapovidnoi’ spravy na period do 2020 roku : Zakon Ukrai’ny [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.wildnet.ru/images/stories/bibl//Prog_PZF_v15.doc
 17. Pro pryrodno-zapovidnyj fond Ukrai’ny : za stanom na 09.05.2015 / Verhovna Rada Ukrai’ny [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-12
 18. Regional’ni landshaftni parky / Rivnens’ka oblasna biblioteka dlja molodi [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.yunilibr.rv.ua/index.php/kraeznavstvo/-mainmenu-131/zapovidnyky/298-14
 19. Hudoba V. V. Shljahy aktyvizacii’ pryrodoohoronnoi’ ta rekreacijnoi’ dijal’nosti regional’nyh landshaftnyh parkiv Volyno-Podillja / V. Hudoba // Materialy mizhnarodnoi’ naukovo-praktychnoi’ konferencii’ «Pryrodno-zapovidnyj fond Ukrai’ny – mynule, s’ogodennja, majbutnje», prysvjachenoi’ 20-richchju pryrodnogo zapovidnyka «Medobory» (smt. Grymajliv, 26-28 travnja 2010 r.). – Ternopil’: «Pidruchnyky i posibnyky», 2010. – S. 912 – 917.
 20. Caryk P. L. Regional’ni landshaftni parky jak ob’jekty rekreacijnoi’ i turystychnoi’ dijal’nosti / L. Caryk // Materialy drugogo vseukrai’ns’kogo naukovogo seminaru «Regional’ne geografichne krajeznavstvo». – Ternopil’, 2002. – Ch. 2. – S. 244-249.
Full text:

PDF