Petro TSARYK

ASSESSMENT FAVORABLE BIOTIC RECREATIONAL RESOURCES OF PODILLIA.

Analyzed skirts favorability biotic resources for the purposes of recreation and tourism. Spend a score of four key indicators for each physiographic regions skirts: part of the natural vegetation, the number of biological and zoological facilities, superior species of woody vegetation and the proportion of protected areas in the PGR. It was determined that the best indicators of favorable biotic resources from Opole (Nicholas-Berezhany (13 points), Hodorowsky-Buceatchi (13 points)) areas, Ternopil and Khmelnytsky Dniester (Chortkiv-Kamenetz-Podolsk district (14 points)), Tovtrovy ridge (Zbarazhsky -Smotritsky area (12 points)), and Small Zhytomyr Polissya (Radekhiv-Brody (12 points), Smygivsko-Slavutskii (15 points), Baranovsky-Visokopichansky (12 points) areas). Naihudnie favorability indices of biotic resources in the physiographic regions Podolsko Pridneprovsk edge (Ruzhin-Skvirsky (4 points), Oratovsky-Monastyrischensky (4 points), Uman-Mankovsky areas (5 points)). It was revealed that 25 of the 36 physiographic regions have a total score of less than 50% (less than 10 points), 4 district – half (10 points) and only 7 regions are greater than the estimate of 50% (more than 10 points). That is, the favorability of biotic recreational resources on the tail below the average, primarily due to the high economic development of the territory, limitations of its development, a high proportion of reclaimed land, the presence of protected objects with large areas to / agricultural land, low levels of forest cover and a large mosaic of natural vegetation cover.

Keywords: skirts, biotic recreational resources, protected objects.

References:

 1. Atlas pry`rodnyx uslovy`j y` estestvennyx resursov Ukray`nskoj SSR / Glav. red. S. Xarchenko – M.: GUGK, 1978. – 183 s.
 2. Gensiruk S.A. Lisy` Ukrayiny` / A. Gensiruk – K.: Naukova dumka, 1992. – 408 s.
 3. Gudzevy`ch A.V. Pry`rodno-zapovidna Vinny`chchy`na / V. Gudzevy`ch – Vinny`cya: Vindruk, 2002. – 147 s.
 4. Ekologichny`j pasport. Vinny`cz`ka oblast`. – Vinny`cya, 2008. Rezhy`m dostupu: http:/menr.gov.ua/document/eko_pas_vin2007.doc
 5. Ekologichny`j pasport. Ternopil`s`ka oblast`. – Ternopil`, 2008. Rezhy`m dostupu: http://menr.gov.ua/documents/eko_pasp_tern_2007.doc
 6. Ekologichny`j pasport. Xmel`ny`cz`ka oblast`. – Xmel`ny`cz`k, 2008. Rezhy`m dostupu: http://menr.gov.ua/documents/PASPORT_khmelnyck_2008.doc
 7. Zaveruxa B.V. Flora Volyno-Podoly`y` y` ee genezy`s / V. Zaveruxa – K.: Naukova dumka, 1985. – 192 s.
 8. Zapovidne Podillya. Krayeznavchi nary`sy` / Za red. I. Deny`sy`ka. – Vinny`cya: Tezy`s, 2000. – 104 s.
 9. Laky`da P.I. Rol` lisiv Zaxidnogo Podillya v zberezhenni ekologichnoyi stalosti regionu / I. Laky`da // “Rol` pry`rodno-zapovidny`x tery`torij Zaxidnogo Podillya ta Yury` Ojczovs`koyi u zberezhenni biologichnogo ta landshaftnogo riznomanittya” [Zbirny`k naukovy`x pracz`.] – Gry`majliv-Ternopil`: Lileya, 2003. – S. 305-308.
 10. Materialy` do vy`vchennya pry`rodny`x resursiv Podillya. – Ternopil`, 1963. – 203 s.
 11. Mel`ny`k V.I. Bukovi lisy` Podil`s`koyi vy`sochy`ny` / I. Mel`ny`k, O.M. Korin`ko – K., 2005. – 152 s.
 12. Podobajlo A.V. Metody`ka ogoloshennya zakazny`kiv, pam’yatok pry`rody` ta zapovidny`x urochy`shh. [Metody`chni vkazivky` do vy`vchennya zapovidnoyi spravy`.] / A.V. Podobajlo – K.: Fitosociocentr, 2001 – 28 s.
 13. Czary`k L.P. Botaniko-geografichni osobly`vosti pry`rody` Seredn`ogo Pry`dnistrov’ya / P. Czary`k, V.O. Shy`mans`ka, M.P. Chajkovs`ky`j // Naukovi zapy`sky` TDPU. Seriya: Geografiya. – Ternopil`: Vy`davn. viddil TDPU, 1998. – #2. – S. 75-77.
 14. Czary`k L.P. Zberezhennya landshaftnogo riznomanittya Zaxidnogo Podillya u konteksti formuvannya regional`noyi ekomerezhi / L.P. Czary`k // Rol` pry`rodno-zapovidny`x tery`torij Zaxidnogo podillya ta Yury` Ojczovs`koyi u zberezhenni biologichnogo ta landshaftnogo riznomanittya. [Zbirny`k naukovy`x pracz`.] – Gry`majliv-Ternopil`: Lileya, 2003. – S. 107–114.
Full text:

PDF