Pavlo KUCHER, Ivan VOLOSHYN

GEOSPATIAL DISTRIBUTION AND CHARACTERISTICS OF SACRED BUILDINGS IN VOLYN REGION.

The article presents the maps of geospatial distribution of all wooden and stone churches in Volyn region. The separate geospatial map of distribution of oldest wooden churches in the area have been compiled. The coefficients of saturation of wooden and stone churches have been calculated. A map of the distribution of the Volyn region devided into three sacral and tourist regions in accordance with the saturation of the sacred objects. A brief description of ancient wooden and stone churches in Volyn region have done. A tourist and sacral study of sacred objects: churches, bell towers and monasteries. The spreading of wood and stone of sacred objects in settlements within the administrative areas. It was revealed that Volyn region has 204 wooden objects and 131 stone sacral building. Have been created appropriate maps of geographical distribution of all wooden and stone sacred buildings. To estimate the load ecclesiastical objects on parts of the research area on a map the reflected number of sacred sites in 16 districts and areas of the region, their percentage of the total number in the region. Within the region allocated three sacral and tourist regions and calculated ratios and percentages of saturation. Thus, calculations proves, that highest load of saturation is detected in the southern sacred and tourist region. Studies confirm that Volyn region has a lot of wood and stone of sacred objects, which is an extremely important factor for the development of religious tourism in the area.

Keywords: sacred objects, wooden church, stone church, Geospatial distribution coefficient saturation, sacral and tourist region.

References:

 1. Pavlov S.V. Heohrafiia relihii // S.V.Pavlov, K.V.Mezentsev, O.O.Liubitseva. – Kyiv: Artek, 1998. – 504s
 2. Sakralna heohrafiia. [Navch. posibnyk] L. T. Shevchuk.. – Lviv : Vydavnychyi tsentr LNU imeni Ivana Franka, 1999. – 160 s.: il. – Bibliohr.: s. 146-149.
 3. Kataloh isnuiuchykh derevianykh tserkov Ukrainy i Ukrainskykh etnichnykh zemel za 1996 r. [elektronnyi resurs] — rezhym dostupu: http://www.derev.org.ua/biblio/articles/katalog.pdf
 4. Dobynda I.P. Kharakterystyka sakralnykh pamiatok Volynskokh oblasti ta yikhnie terytorialne poshyrennia / I. Dobynda // Naukovyi visnyk Chernivetskoho natsionalnoho universytetu : Zbirnyk naukovykh prats. Vyp.655: Heohrafiia. – Chernivtsi: Ruta, 2014. – S. 515-519.
 5. Kovalchuk Ye. Pamiatky davnoho sakralnoho mystetstva u Lutskomu Sviato-Troitskomu sobori / Ye.Kovalchuk // Mynule i suchasne Volyni ta Polissia: Sviato-Troitskyi sobor v istorii Lutska ta Volyni: Materialy KhVII Volyn. obl. nauk. konf., prysviach. 250-richchiu vid daty zavershennia budivnytstva Lutskoho soboru Sviatoi Triitsi ta 125-richchiu z chasu yoho osviachennia yak pravoslav. kafedr. soboru. – Lutsk, 2005. – S. 1
 6. Stepan Kuzyk, Daryna Lytvyn. Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist. – 2012. – #21. – S.475-482.
 7. Fomenko N. V. Rekreatsiini resursy ta kurortolohiia. / N. V. Fomenko // Kyiv: Tsentr navch. literatury, 2007. – 312 s.
 8. Voloshyn I. M. Turystychni resursy Ukrainy z atlasom turystychnykh mandrivok: dovid. vyd. / I. M. Voloshyn, L. Yu. Matviichuk, K. V. Nenko. – Lviv : LDUFK, 2015. – 437 s.
 9. Igor Stamenković. Tourism Assessment of Roman-Catholic Sacral Objects Using Analytical Hierarchy Process (Ahp) – Case Study of Novi Sad, Petrovaradin and Sremska Kamenica / Igor Stamenković, Miroslav Vujičić // Turizam Volume 18, Issue 4 185-202 (2014).
 10. Mirko Grčić. Sacral geography of orthodox christianity and religious tourism / Mirko Grčić // Bulletin of the serbian geographical society / 2010 year / tome XC – No 3.
 11. A. Goral / international journal of heritage and sustainable development / A. Goral // vol 1. no 1. june 2011 pp. 49-59.
 12. «Pamiatky mistobuduvannia i arkhitektury Volynskoi oblasti, shcho perebuvaiut pid okhoronoiu derzhavy stanom na 01.10.2009 r» [Elektronnyi resurs] – rezhym dostupu: http://wikilovesmonuments.org.ua/listy_pamiatek/
 13. N. L. Zharykov. Spravochnyk “Pamiatnyky hradostroytelstva y arkhytektury Ukraynskoi SSR” / N. L. Zharykov // 1983-1986 h., tom 2, str.43, 62-63.
Full text:

PDF