Oksana SEMERYAGA.

СLASSIFICATION AND USING IN TOURISM MILITARY LANDSCAPES.

The paper analyzes the features of military landscapes, the concept of “military landscape” accepted working definition, marked signs military landscapes, short story and features of their study. Described military uneven distribution of objects of different historical periods in the territory of Dnipropetrovsk region associated with a variety of construction methods. The article states the reasons which cause the complexity of finding and using militaries landscapes. Developed and justified author’s classification militaries landscapes saved in the destination, which is based on the structural features and use, isolated and refined complexity related to the conservation of landscapes militaries area. Identified conservation problems militaries objects, among which economic, legal and ideological, proposed uses of the data objects. The author proposes to adopt the experience of foreign, especially European countries, and use the above objects for tourism purposes. Considered that militaries objects can be used in different types of tourism, and more often in the excursion-cognitive and military tourism. Objects offered tourist sights within the area, including both comprehensive and independent military and historical objects. Describes the developed military excursion destinations, indicated potential excursion objects that due to a number of objective and subjective reasons, are not used in organized tourism, and describes the problems highlighted their use, focuses on the fact that the use of military landscapes as objects sightseeing activities can be an important factor in the economic recovery of the region.

Keywords: military landscapes, Dnepropetrovsk region, classification purposes, the protection military landscapes, the use in tourism.

References:

 1. Arheologiya Ukrainskoy SSSR / [gl. red. Artemenko I. I.]. – Kiev: Naukova dumka, 1986. – 575 s.
 2. Antonyuk O. O. Doslidzhennya beligeraty`vny`x landshaftiv Podillya / O. O. Antonyuk // Istoriya ukrayins`koyi geografiyi ta kartografiyi. – Ternopil`, 2007. – S. 111-112.
 3. Antonyuk O. O. Zberezhennya beligeraty`vny`x landshaftiv yak pry`rodno-istory`chnoyi spadshhy`ny` Podillya / O. O. Antonyuk // Naukovi zapy`sky` Vinny`cz`kogo peduniversy`tetu. Ser. Geografiya. – 2010. – Vy`p. 21. – S. 5 – 9.
 4. Deny`sy`k G. I. Antropogenni landshafty` Pravoberezhnoyi Ukrayiny`: istory`ko-geografichny`j analiz: avtoref. dy`s. na zdobuttya nauk. stupenya d-ra geogr. nauk: specz. 11.00.11 «Konstrukty`vna geografiya i racional`ne vy`kory`stannya pry`rodny`x resursiv» / G. I. Deny`sy`k. – Ky`yiv, 1999. – 32 s.
 5. Deny`sy`k G. I. Antropogenni landshafty` Pravoberezhnoyi Ukrayiny` / G. I. Deny`sy`k. – Vinny`cya: Arbat, 1998. – 292 s. il., karty`.
 6. Deny`sy`k G.I. Antropogenne landshaftoznavstvo: navchal`ny`j posibny`k. Chasty`na I. Global`ne antropogenne landshaftoznavstvo/G.I. Deny`sy`k. – Vinny`cya: PP «TD «Edel`vejs i K», 2012 – 336 s. – S. 228.
 7. Deny`sy`k G. Y`. Belly`geraty`vnыe landshaftы Pravoberezhnoj Ukray`nы / G. Y`. Deny`sy`k // Antropogennыe landshaftы: struktura, metodы y` pry`kladnыe aspektы y`zucheny`ya. – Voronezh: VGU, 1998. – S.89-97.
 8. Deny`sy`k G. I. Golovny`j landshaftny`j rubizh i riznomanittya landshaftny`x kompleksiv Ukrayiny` / G. I. Deny`sy`k // Problemy` landshaftnogo riznomanittya Ukrayiny`. Zbirny`k naukovy`x pracz`. – K., 2000. – S. 116 – 118.
 9. Deny`sy`k G. I. Lisopole Ukrayiny` / Gry`gorij Ivanovy`ch Deny`sy`k – Vinny`cya: Tezy`s, 2001. – 283 s.
 10. Denisik G. I. Problemyi razvitiya istoricheskogo landshaftovedeniya na yugo-zapade SSSR / G. I. Denisik // Istoricheskaya geografiya landshaftov: teoreticheskie problemyi i regionalnyie issledovaniya. – Petrozavodsk: KGPI, 1991. – S. 23 – 24.
 11. Milkov F. N. Estestvenno-antropogennyie landshaftyi kak osobaya kategoriya prirodnyih kompleksov / F. N. Milkov // Antropogennyie landshaftyi: struktura, metodyi i prikladnyie aspektyi ih izucheniya. – Voronezh, 1988. – S. 4 – 13.
 12. Milkov F. N. Landshaftnaya sfera Zemli / Fedor Nikolaevich Milkov. – M.: Myisl, 1970. – 207 s.
 13. Milkov F. N. Rukotvornyie landshaftyi / Fedor Nikolaevich Milkov. – M.: Myisl, 1978. – 86 s.
 14. Milkov F. N. Chelovek i landshaftyi / Fedor Nikolaevich Milkov. – M.: Myisl, 1973. – 220 s.
 15. Mihaylov V.A. Belligerativnyie landshaftyi Severnogo Kryima / V. A. Mihaylov // TeoretichnI, regIonalnI, prikladnI napryamki rozvitku antropogennoi geografIYi ta geologIYi. – Kriviy Rіg «Vidavnichiy dIm», 2011. – S. 70 – 75.
 16. Py`tulyak M., Py`tulyak M. Lisovi antropogenni landshafty` Ternopil`shhy`ny` ta yix rekreacijne vy`kory`stannya/ M. Py`tulyak, M. Py`tulyak // Istoriya ukrayins`koyi geografiyi. Chasty`na I: Zbirny`k materialiv Tret`oyi Mizhnarodnoyi naukovoyi konferenciyi, pry`svyachenoyi 130-litn`omu yuvileyu akademika Stepana Rudny`cz`kogo. – Ternopil`: 2007. – S.91 – 93.
 17. Trocenko O. V. Problemy` rozvy`tku ekologichnogo tury`zmu mista Dnipropetrovs`ka / O. V. Trocenko// Teorety`chni, regional`ni, pry`kladni napryamy` rozvy`tku antropogennoyi geografiyi ta geologiyi. – Kry`vy`j Rig «Vy`davny`chy`j dim», 2011. – S. 280 – 283.
 18. Titova E. A. Voennyiy turizm kak novoe napravlenie na turistskom ryinke / E. A. Titova // Turizm i kulturnoe nasledie. Mezhvuzovskiy sbornik nauchnyih trudov. – Saratov, izdatelstvo Saratovskogo universiteta, 2006. – S. 34 – 36.
 19. Interesnyie mesta Dnepropetrovskoy oblasti [Elektronniy resurs] – Rezhim dostupu do sayta: http://www.tourdnepr.com/content/view/967/893/
 20. Militari-turizm v Ukraine [Elektronniy resurs] – Rezhim dostupu do sayta: http://turistua.com/ru/articles/militari-turizm-v-ukraine-liniya-arpada/
 21. Poisk-Dnepr (istoriko-poiskovaya organizatsiya): Nashi poiski. [Elektronniy resurs] – Rezhim dostupu do sayta: http://poiskdnepr.com/index/category/view/4c20733afca3f0094d00000a
 22. Tankovi ta mexanizovani vijs`ka Ukrayiny`. – Ukrayins`ky`j militarny`j portal [Elektronny`j resurs]- Rezhy`m dostupu do sajtu: http://mil.in.ua/encyclopediya/zsu/zssuhoput/2009-03-18-22-50-17.

FULL TEXT:

PDF