Oksana PERKHACH, Fedir KIPTACH, Marija SYROTJUK

ECOLOGICAL SITUATION RIVER’S BASIN LUGA IN THE VOLYNSKA REGION.

The natural conditions river’s basin Luga, tributarys of river Buch (West) are examined. The description of river Luga is given: tributarys, valley of river, race, river banks, limnology and waterloggeding in the basin, distribution of river’s run during the year, nourishment and other references. Study’s methods of examination ecological situation river’s basin are characterized. Hydrochemical character of river Luga is presented. The indicators of exceeding of maximum admissible concentration are analysed according to such indicators as biochemical consumption of oxygen (BCO), chemical consumption of oxygen (CHCO), iron, phosphate-ions, nitrites and salt aluminium. Reservoirs and an amont of pollution Substances in the river’s basin are analysed. Industrial pollution of territory of river basin is determined with harmful substances in atmosphere from sources, with deflection of used run waters in natural water drains, with formation of industrial wastes and their organization. The description of economical administrations, which are arranged in the basin of river Luga and are the main cause for pollution, is given. There are: 7 poultry farms “Volodimiro-Volynskoho poultry farm”, “Pavlivsky farm”, private administration “Pavlivsk fish”. The description of anthropological influence on quality water of river Luga is given. The enterprises, which have the influence on quality water of river are given; enterprises of Volodimiro-Volynskoho administration communal farm; Ivanuchivskoho industrial administration residential-communal farm and Lokachynskoho industrial administration residential-communal farm. Measures which should protect nature in the river’s basin Luga are examined. The shore protective strips, which are described in the article, are created along the river for protection of river’s basin Luga. The original cartographical model of the pollution’s sources of surface waters river’s basin is elaborated to the article.

Key words: ecological situation, river’s basin, river Luga, anthropohenne load, pollution of territory, reservoirs of pollution, the protection of water resources.

References:

 1. Atlas Voly’ns’koyi oblasti / Vidp. red. F. V. Zuzuk. – Moskva: KGK, 1991. – 42 s.
 2. Vodniy kodex Ukraini. Postanova VR № 214/95 – VR vid 06.06.95. – 86 s.
 3. Gryb J. V., Klymenko M. O., Sondak V. V. Vidnovna hidroecologija poryshenykh richkovykh ta ozernykh system (hidrochemic, hidrobiologia, upravlinnja). – Rivne: PPF “Volynski oberegy”, 1999. – 247 s.
 4. Ecologichnyij pasport Voly’ns’koyi oblasti za 2011 rik. – Lucz’k: Derzupravlinnja ohorony’ navkolišnogo prirodnogo seredoviŝa v Voly’nskoy oblasti, 2010. – 109 s. – [Elektronnij resurs] / Ministerstvo ecologii ta prirodnykh resursiv Ukra’ini. – Režim dostupu: http://www.menr.gov.ua/content/article/5976 (07.05.2013)
 5. Ecologichnyij pasport ričky Luga. – Lucz’k: Zachidno-Buzke basejne upravlinnja vodnyh resursiv, 2012. – 70 s.
 6. Evroregion Buh: Voly’ns’ka oblast / Za red. P. Klimchuka, P. V. Luzushuna, V. J. Laznika. – Lucz’k: Red.-vyd. vid. VDU, 1997. – 448 s.
 7. Zabokryzka M. P., Hilchevskyj V. K., Manchenko A. P. Hydroecolohichnuiy stan basejnu Zakhidnoho Buhu na teritorii Ukra’ini. – K.: Nika-Zentr, 2006. – 184 s.
 8. Informazijnyj bŭleten’ pro jakisnyj stan poverkhnevykh vod basejnu r. Zakhidnyj Buh v 3 kvartali 2011 roky. – Lucz’k: Zakhidno-Buzke basejnove upravlinnja vodnykh resursiv, 2011. – 36 s.
 9. Informazijnyj bûleten’ pro jakisnyj stan poverkhnevykh vod basejnu r. Zakhidnyj Buh v 2012 roczi. – Lucz’k: Zakhidno-Buzke basejnove upravlinnja vodnykh resursiv, 2012. – 42 s.
 10. Kukurudza S. I., Perkhach O. R. Vykorystanij ta okhorona vodnykh resursiv. – L’viv: L’vivs’ky’j nacional’ny’j universy’tet im. I. Franka, 2009. – 304 s.
 11. Metodychne kerivnyztvo po rozrahunku antropohennoho navantazennija i klasyfikazija ecolohichnogo stanu malykh richok Ukra’ini, NTD 33-4759129-03-92. – K., 1992. – 40 s.
 12. Netrobchuk I. M. Geoekologichnyij stan basejnu richky Luga // Naukovy’j visny’k derzavnogo universy’tetu imeni Lesi Ukrayinky, 2011. – № – S. 176-182.
 13. Perkhach O. R. Demogeografia Nadbuzansyny // Silva rerum. zb. nauk. prac / Vidp. red. J. Dashkevych. – Lviv: Piramida, 2007. – S. 366-393., s. 3
 14. Perkhach O. R., Rypych D. S. Ecologo-geographichni aspeckty vodokorystuvannja ta ohorony’ vod basejnu r. Luga Voly’ns’koyi oblasti // Visny’k L’vivs’kogo universy’tetu. Seri’â geografichna. – L’viv, 2014. – Vyp. 45. – S. 210-216.
 15. Perkhach O. R., Syrotijuk M. I., Muha O. V. Vpliv stichnyh vod na dovkillja basejnu ričky Luga // Chysta voda. Fundamentalni, prykladni ta promyslovi aspekty / Materialy III Mižnarodnoji naukovo-praktičnoji konferenciji / (28-30 zovtnâ 2015 r.). – K.: NTUU “KPI”, 2015. – S. 155-157.
 16. Pryroda Voly’ns’koji oblasti // Pid. red. Gerenčuka K. I. – L’viv: Viŝa škola, 1975. – 147 s.
 17. Rezultaty hydrohemichnyh analiziv po punktu “r. Luga, mist pered s. Pijatydni” za 2000-2013 r. [Elektronnij resurs] // Avtomatyzovana systema otrymannja rezultativ hydrohemichnyh analiziv. – Zahidno-Buzke basejnove upravlinnja vodnyh resursiv. – Režim dostupu: http://zbbuvr.lutsk.ua/Monitoring/Results.html (30.05.2013)
 18. Himko R. V. Metodyka ozinky stanu ričky za testom. – Instytut ecologii (INECO) national’nogo ecologichnogo centru Ukra’ini [Elektronnij resurs] / Ukr. Richkova mereza. – Režim dostupu: http.uarivers.net/mrecom/mr. – 1.htm (12.06.2012).
 19. Jazyk A. V. Vodogospodarska ecologia: V 4 t., 7 kn. – K.: Geneza, 2004. – T. 2, kn. 6-7. – S. 35.
Full text:

PDF