Nina TARASIUK, Oleksandra NYCHAIA

THE GEOGRAPHICAL ASSESSMENT OF THE CURRENT CONDITION OF THE BUILT-UP LAND USE IN THE TERRITORY OF POLISSIA (VOLYN REGION).

The paper displays the results of the assessment of special aspects of the current condition of the built-up land use for the territory of Polissia in Volyn region. As follows from the analysis of Volyn’s land resource structure, we have marked out a class of anthropogenic landscapes as built-up lands, so, basically, lands intended for building. Lands intended for building and built-up landscapes are some of the most complex and intensively rising anthropogenic landscapes in the structure of the land use. As a result of processing theoretically methodological fundamentals of anthropogenic landscape study, and the assessment of the condition of lands within the research area, a functional typology of lands intended for building has been established. The analysis of the current condition of lands is represented at the administrative micro-level (village, town, city councils). To define built-up lands of Polissia, we have processed the information within the territory of Liubomylskyi and Kamin-Kashyrskyi districts where the key localities were marked. The part of built-up lands within the land structure was determined. In this case, lands intended for building and the development of transportation, recreational and residential system, are predominant. As follows from the analysis of map charts illustrating the territory of village Zhorany (which is within the key locality 1) in different periods of time, not only the change of the land intended for building was analyzed, but the change of its pattern during the century. In order to assess the current condition of usage of inhabited localities, the part of the land intended for building and residence was determined within the total area of built-up areas. Based on the research findings, map charts and diagrams are generated. The major lines of geo-ecological rehabilitation of lands allotted for settlement for regional development needs were established.

Key words: built-up lands, land use, lands intended for building.

References:

 1. Holovne upravlinnya Derzhheokadastru u Volyns’kiy oblasti. [Elektronniy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zem.voladm.gov.ua/index.php
 2. Darchuk K. V. Suchasnyy stan vykorystannya zabudovanykh zemel’ Ivano-Frankivs’koyi oblasti / V. Darchuk. – Naukovyy visnyk Chernivets’koho universytetu : Zbirnyk naukovykh prats’. – Chernivtsi : Chernivets’kyy nats. un-t, 2011. Vyp. 696 : Heohrafiya. – 86-91.
 3. Denysyk H. I. Antropohenni landshafty Pravoberezhnoyi Ukrayiny / I. Denysyk. – Vinnytsya: Arbat, 1998. – 289 s.
 4. Kazakov V. L. Antropohenni landshafty Kryvbasu / V. L. Kazakov // Problemy landshaftnoho riznomanittya Ukrayiny: Zb. Prats’. – K., 2000.
 5. Marynych O. M. Udoskonalena skhema fizyko-heohrafichnoho rayonuvannya Ukrayiny / M. Marynych, H. O. Parkhomenko, O. M. Petrenko, P. H. Tyshchenko // Ukrayins’kyy heohrafichnyy zhurnal. – 2003, – № 1. – S. 16-20.
 6. Mal’chykova D. S. Vykorystannya HIS/DZZ-tekhnolohiy dlya vyvchennya terytorial’noyi struktury zemlekorystuvannya rehionu / S. Mal’chykova // Periodychne vydannya. Problemy bezperervnoyi heohrafichnoyi osvity i kartohrafiyi. – 2010. – № 12. – S. 123-128.
 7. Myl’kov F. N. Chelovek y landshafty. – M.: Mysl’, 1973. – 224 s.
 8. Pavlovs’ka T. S. Struktura zemel’nykh uhid’ v landshaftno-ekolohichniy orhanizatsiyi terytoriyi Volyns’koyi oblasti / S. Pavlovs’ka // Heopolityka y эkoheodynamyka rehyonov. Nauchnыy zhurnal. – Symferopol’, 2014. – T. 10, Vыp. 2. – S. 697-70
 9. Sukhyy P. O. Osoblyvosti suchasnoho rozpodilu ta vykorystannya zemel’ sil’s’kohospodars’koho pryznachennya v oblastyakh Zakhidnoyi Ukrayiny. / O. Sukhyy // Naukovi zapysky Ternopil’s’koho natsional’noho peduniversytetu. – Seriya : heohrafiya. – № 2. – Ternopil’, 2007. – S. 84-90.
 10. Tarasyuk N. A. Doslidzhennya selytebnykh landshaftiv dlya optymizatsiyi rayonnoho planuvannya Volyni ta potreb staloho rozvytku rehionu / N. A. Tarasyuk, O. O. Nychaya // Aktual’ni problemy krayinoznavchoyi nauky: materialy II mizhnar. nauk.-prakt. internet-konferentsiya (m. Luts’k, 14-15 travnya 2015 r.) / za red. V. Y. Lazhnika. – Luts’k : Vezha-Druk, 2015. S. 42-44.
 11. Tyutyunnyk Yu. Ydentyfykatsyya, struktura y klassyfykatsyya landshaftov urbanyzyrovannykh terrytoryy // Heohrafyya y pryrodnye resursy, 1991. – N3. – S.22-32.
 12. Shvorak A. V. Osoblyvosti zemlevporyadkuvannya terytoriyi sil’s’koyi (selyshchnoyi) rady // Zemlevporyadkuvannya. – 2001. – № 4. – S. 25-28.
 13. Google Planeta Zemlya. [Elektronniy resurs]. – Rezhym dostupu: google.com.ua/intl/ru/earth/
 14. Tarasiuk N. GIS of regional geography in the study of present landscapes/ Tarasiuk, O. Nychaia// Materiały konferencyjne GIS DZIŚ (Kraków, 17 – 18 listopada 2014) – Krakow : Studenckie Koło Naukowe Geografów, Instytut Geografii Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, 2014 – S. 73-75.
Full text:

PDF