Mykola NAZARUK, Bogdanna SENCHYNA, Ivan SHOLOK

CONSERVATION OF PHYTODIVERSITY AS A WAY TO OPTIMIZE SOCIAL-ECOSYSTEM OF LVIV.

It this article the historical aspect of phytodiversity on the territory of socio ecosystem of Lviv is analyzed. The influence of natural woody vegetation on geospatial development of urbosystem is described. The features and factors of green areas formation in the city at different stages of its spatial structure are examined. The role of introduced species in the optimization of the green zone of the city, especially their spatial spreading is outlined and analyzed. The basic urban factors that influence the biodiversity of the city are analyzed. It is noted that a set of conditions under which plants, including trees, have to grow often does not meet their biological and environmental requirements, what reduces their viability and functioning. The most important problems of modern city greening are outlined, the disadvantages of maintenance and exploitation of green space are generalized and also the prospects for their optimization are defined.

Keywords: biodiversity, phytodiversity, green area of the city, greenery, introduction, exot, city greening.

References:

 1. Bajcar A. Suchasnyj stan i perspektyvy rozvytku rekreacijno-turystychnyh resursiv mista Vynnyky L’vivs’koi’ oblasti / Bajcar, N. Bajcar // Visnyk L’vivs’kogo un-tu. Serija mizhnarodnyh vidnosyn. − 2012. − Vyp. 29. − Ch. 1. − S. 3–8.
 2. Diduh Ja. P. Geobotanichne rajonuvannja Ukrai’ny ta sumizhnyh terytorij / P. Diduh, Ju. R. Sheljag-Sosonko // Ukr. botan. zhurn. – 2003. – T. 60. – № 1. – S. 6–17.
 3. Dudyn R. B. Introducenty u nasadzhennjah starovynnyh parkiv L’vova / B. Dudyn // Naukovyj visnyk NLTU Ukrai’ny – 2005. – Vyp.15.1 – S. 34–37.
 4. Zin’ko Ju. Estetychna ocinka rel’jefu mista L’vova: pryrodnycho-geografichni, obrazotvorchi ta vizual’ni aspekty / Zin’ko, Ju. Zin’ko // Istorija ukrai’ns’koi’ geografii’ : [vseukrai’ns’kyj naukovo-teoretychnyj chasopys] / redkol.: O. I. Shablij, O. V. Zastavec’ka, I. L. Ditchuk. – Ternopil’ : TNPU, 2013. – Vyp. 27. – S. 77–89.
 5. Kagalo O. O. Sudynni roslyny derzhavnogo zakaznyka «Lysa gora ta gora Sypuha» v Zolochivs’komu rajoni L’vivs’koi’ oblasti / O. Kagalo, M. M. Zagul’s’kyj, A. T. Zelenchuk, N. M. Sychak // Naukovi osnovy zberezhennja biotychnoi’ riznomanitnosti. Tematychnyj zbirnyk Instytutu ekologii’ Karpat NAN Ukrai’ny. – Vypusk 6. – L’viv: Liga-Pres, 2004. – S. 66–81.
 6. Kurnyc’ka M. P. Ekologichni aspekty zrostannja derevnyh roslyn v urbanizovanomu seredovyshhi. / P. Kurnyc’ka // Naukovyj visnyk NLTU Ukrai’ny – 2011. – Vyp. 21.7 – S. 55–58.
 7. Kucherjavyj V. P. Introdukcija derevnyh i chagarnykovyh porid ta problemy i’h ohorony na prykladi mista L’vova / P. Kucherjavyj // Zapovidna sprava v Galychyni, na Podilli ta Volyni. Naukovyj visnyk NLTU Ukrai’ny – 2004. – Vyp.14.8 – S. 134–139.
 8. Kucherjavyj V. P. Zelenaja zona goroda / P. Kucherjavyj. – Kyev : Naukova dumka, 1981. – 248 s.
 9. Kucherjavyj V. P. Sady i parky L’vova / P. Kucherjavyj. – L’viv : Svit, 2008. – 360 s.
 10. Lysenko G. Porivnjal’na synfitoindykacijna ocinka podil’s’kyh luchnyh stepiv / Lysenko, I. Danylyk, L. Borsukevych // Visnyk L’vivs’kogo un-tu. Serija biologichna. − 2010. − Vyp. 53. − S. 9–18.
 11. Pryroda L’vivs’koi’ oblasti / Za red. d. geogr. n. prof. I. Gerenchuka. – L’viv: Vyd-vo L’vivs’kogo un-tu, 1972. – 152 s.
 12. Sychak N. M. Dopovnennja do flory L’vivs’koi’ oblasti (rivnynna chastyna) / M. Sychak, O. O. Kagalo // Naukovi osnovy zberezhennja biotychnoi’ riznomanitnosti. – 2010. – Tom 1(8), № 1. – S. 173–196.
 13. Soroka M. I. Roslynnist’ Ukrai’ns’kogo Roztochchja / I. Soroka – L’viv : Svit, 2008. – 432 s.
 14. Sheljag-Sosonko Ju. R. Jevropejs’ka shyrokolystjanolisova oblast’ / R. Sheljag-Sosonko // Geobotanichne rajonuvannja Ukrai’ns’koi’ RSR. – Kyi’v: Nauk. dumka, 1977. – S. 17–139.
 15. Sheljag-Sosonko Ju. R. Shidna mezha Central’nojevropejs’koi’ florystychnoi’ provincii’ na terytorii’ URSR / Ju. R. Sheljag-Sosonko, Ja. P. Diduh // Ukrai’ns’kyj botanichnyj zhurnal, 1978. –  35(4). – S. 337–343.
Full text:

PDF