Miroslava PETROVSKA, Viktoriya PANTYLEY.

ESTIMATION OF LIFE LEVEL OF THE POPULATION IN LVIV REGION.

The сoncepts of life level and life quality are analyzed in the article. Life level is a socioeconomic concept, which reflects measure of the development and satisfaction with physical, psychological and social needs of the population and conditions of the society for the development and satisfaction with those needs. Concept of life quality is wider than one of life level and reflects mostly general well-being of the population. This concept takes into consideration such factors as life satisfaction, freedom of choice, social communications, environmental condition etc. Different approaches towards integral estimation of life level are analyzed in the article. One should add to those indicators, which reflect level and socioeconomic conditions of living of the population in Lviv region such indices as: expenses of budget on socio-cultural projects, data of demographic statistics, indices of employment, income and expenses of the population, housing conditions, health care, education and social tension. Statistical estimation of life level in Lviv region is based on environmental, social, health and demographic indices. The classification of administrative districts of Lviv region according to living conditions is done based on the estimation of the average indices in Ukraine and on integral estimation of stimulant and destimulant indices. The first classification, which is based on the estimation of the average indices in Ukraine, used the following parameters: average monthly salary, urbanisation level, amount of realized service per capita, average usable space in flats per capita, and the number of physicians per 10000 of the population. In case of the second classification the following parameters were taken into consideration: average monthly salary, birth rate, housing conditions, providing the population with medical personnel, hospital beds, libraries, sits in the movie theatres and clubs (stimulant indices) and death rate, unemployment rate, the incidence rate of mental diseases due to the use of alcohol and psychoactive substances, emissions of toxic substances into atmosphere from stationary and non-stationary pollution sources (destimulant indices).

Key words: life level, average monthly salary, birth rate, death rate, unemployment rate, housing conditions, air pollution.

References:

  1. Bohuc’kyj O. Analiz social’no-ekonomičnoï katehoriï rivnja žyttja naselennja Ukraïny / O. Bohuc’kyj // Ukraïna: aspekty praci. – 1998. – # 2. – S. 43–47.
  2. Vatčenko O. B. Doslidžennja rivnja žyttja naselennja v Ukraïni / O. B. Vatčenko, D. S. Kozenko // Deržava ta rehiony. Serija: Ekonomika ta pidprjemnyctvo. – 2010. – # 4. – S. 22–28.
  3. Hukalova I. V. Jakist’ žyttja naselennja Ukraïny: suspil’no-heohrafična konceptualizacija : [monohrafija] / I. V. Hukalova; Instytut heohrafiï NAN Ukraïny. – K., 2009. – 347 s.
  4. Dovkillja L’vivščyny: statystyčnyj zbirnyk. – L’viv. – 2013. – 114 s.
  5. Kyzym N. A. Kačestvo žyzny naselenyja y konkurentosposobnost’ Ukrayny y stran ES / N. A. Kyzym, V. M. Horbatov. – Char’kov: YNŽEK, 2005. – 164 s.
  6. Kil’kist’ naselennja L’vivs’koï oblasti: statystyčnyj zbirnyk. – L’viv, 2012. – 76 s.
  7. Kit O. Ekoloho-hihijeničnyj monitorynh L’vivs’koï oblasti / O. Kit, M. Petrovs’ka // Materialy students’koï naukovoï konferenciï [“Realiï, problemy ta perspektyvy rozvytku heohrafiï v Ukraïni”]. – L’viv: Vydavnyčyj centr LNU imeni Ivana Franka, 2010. – S. 110-121.
  8. Kušnar’ov S. P. Riven’ i jakist’ žyttja naselennja: [monohrafija] / [S. P. Kušnar’ov, V. S. Ponomarenko, O. S. Kravcov ta in.]. – Ch.: INŽEK, 2004. – 272 s.
  9. Mandybura V. O. Riven’ žyttja Ukrainy ta problemy reformuvannja mechanizmiv joho rehuljuvannja / D. P. Bohynja (vidp. red.). – K.: Parlaments’ke vyd-vo, 1998. – 258 s.
  10. Petrovs’ka M. Ocinka sučasnoho medyko-demohrafičnoho stanu u L’vivs’kij oblasti / M. Petrovs’ka // Naukovi zapysky Ternopil’s’koho nacional’noho pedahohičnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatjuka. Serija: heohrafija. – Ternopil’: SMP “Tajp”. – # 1 (vypusk 29). – 2011. – S. 55–61.
  11. Ponomarenko V. S. Riven’ i jakist’ žyttja naselennja Ukraïny: [monohrafija] / V. S. Ponomarenko, M. O. Kyzym, F. V. Uzunov.– Ch.: INŽEK, 2003. – 226 s.
  12. Rehiony L’vivščyny: statystyčnyj dovidnyk z okremych pytan’ social’no-ekonomičnoho rozvytku. – L’viv, 2012. – 72 s.
  13. Riven’ žyttja naselennja Ukraïny / NAN Ukraïny. In-t demohrafiï ta social’nych doslidžen’, Deržavnyj komitet statystyky Ukraïny; za red. L. M. Čeren’ko. – K.: Konsul’tant, 2006. – 428 s.
  14. Sklad naselennja L’vivs’koï oblasti za stattju ta vikom: statystyčnyj zbirnyk. – L’viv. – 2012. – 96 s.
  15. Social’ni indykatory rivnja žyttja naselennja L’vivs’koï oblasti: stat. zb. / Holovne upravlinnja statystyky u L’vivs’kij oblasti. – L’viv, 2013. – 170 s.
  16. Social’ni indykatory rivnja žyttja naselennja: stat zb. / Deržavnyj komitet statystyky Ukraïny; vidp. za vyp. I. Kalačova. – K., 2001. – 216 s.
  17. Statystyčnyj dovidnyk pokaznykiv stanu zdorov″ja naselennja ta dijal’nosti likuval’no–profilaktyčnych ustanov L’vivs’koï oblasti. – L’viv, 2012. – 238 c.
  18. Statystyčnyj ščoričnyk L’vivs’koï oblasti za 2012 rik / Holovne upravlinnja statystyky u L’vivs’kij oblasti . – L’viv, 2013. – Č. 1. – 366 s.
  19. Štokalo Ja. Intehral’na ocinka rivnja žyttja naselennja rehionu (na prykladi Ternopil’stkoï oblasti) / Ja. Štokalo // Istorija ukraïns’koï heohrafiï. – 2009. – Vypusk 20. – S. 111–117.
  20. Adamiec M., Popiołek K. Jakość życia, między wolnością a mistyfikacją, [w.:] Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 1993, z. 2, s. 92–117.
  21. Bywalec C. Wzrost gospodarczy a przemiany poziomu życia społeczeństwa w latach 1945-1980, [w.:] Zeszyty Naukowe AE, Seria specjalna, Monografie, nr 70, Kraków, 1986, str. 264.
  22. Dąbrowa M. Badania poziomu życia – metodologia konstrukcji wybranych wskaźników, [w.:] Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomii w Tarnowie, 2011, nr. 1(17), s. 67-82.
  23. Liszewski S. Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i jakości warunków życia ludności w aglomeracjach miejskich (program badań, pierwsze wyniki), [w.:] Folia Geographica, Acta Universitatis Lodziensis, 1995, nr. 20, s. 207-219.
  24. Luszniewicz A. Statystyka społeczna: podstawowe problemy i metody. PWE, Warszawa, 1982, str. 393.
  25. Marczyńska-Witczak E., Michalski W. Przestrzenne i czasowe zróżnicowanie warunków życia ludności w Polsce. Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Łodzi, Łódź, 1996, str. 68.
  26. Narkiewicz J. Regionalne zróżnicowanie poziomu życia ludności, [w.:] Wiadomości statystyczne, 1996, nr. 12, s. 75-84.
  27. Pantylej W. Przemiany społeczno-gospodarcze a stan zdrowia ludnoci Ukrainy i Polski w latach 1990-2002. Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2008, str. 300.
  28. Sęk H. Jakość życia a zdrowie, [w.:] Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1993, z. 2, s. 110-117.
  29. Słaby T. Poziom życia, jakość życia, [w.:] Wiadomości statystyczne, 1990, z. 6, s. 25.
  30. Trzebiatowski J. Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych – systematyzacja ujęc definicyjnych, [w.:] Hygeia Public Health, 2011, 46(1), str. 25-31.
  31. Zborowski A. Wybrane aspekty badań jakości i poziomu życia w dużym mieście, [w.:] Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, pod red. J. Jażdżewskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2004, str. 19-30.
  32. Sajt Deržavnoho upravlinnja ochorony navkolyšn’oho pryrodnoho seredovyšča u L’vivs’kij oblasti. – [Elektronnyj resurs]. – Režym dostupu: http://www.ekology.lviv.ua.
  33. Sajt Holovnoho upravlinnja statystyky u L’vivs’kij oblasti. – [Elektronnyj resurs]. – Režym dostupu: http://www.stat.lviv.ua.

FULL TEXT:

PDF