Krystyna HRYTSAI

References:

  1. Ekonomika: Navch. Posibnyk dlia 10-11 klasiv / Z.H. Vatamaniuk, S.M. Panchyshyn, P.I. Ostroverkh ta in.; Za red. Z.H. Vatamaniuk, S.M. Panchyshyn, P.I. – Vyd. 2-he, stereotyp. – K.: Lybid, 2002. – 384 s.
  2. Zghurovskyi M.Z. Stalyi rozvytok rehioniv Ukrainy / naukovyi kerivnyk Mykhailo Zakharovych Zghurovskyi. – K.: NTUU «KPI», 2009. – 144 s.: il.
  3. Diakiv R. S. Entsyklopediia biznesmena, ekonomista, menedzhera / R. S. Diakiv, A. V. Bokhan ta in. ; za red. R. Diakiva. – K. : MEF, 2004. – 704 s.
  4. Lisovskyi S.A. Osnovy staloho (zbalansovanoho) ekonomichnoho, sotsialnoho, ekolohichnoho rozvytku. Monohrafiia / Lisovskyi S.A. – Zhytomyr:”Polissia”. – 2007. – 108 s.
  5. Naukovi osnovy natsionalnoi stratehii staloho rozvytku Ukrainy / [za nauk. red. akad. NAAN Ukrainy, d.e.n., prof. M.A. Khvesyka]; Derzhavna ustanova «Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy». – K.: DU IEPSR NAN Ukrainy, 2013. – 40 s.
  6. Proekt prohramy sotsialno-ekonomichnoho ta kulturnoho rozvytku Lvivskoi oblasti na 2014 rik [Elektronnyi resurs].– Rezhym dostupu: URL http://loda.gov.ua/eco_prohramy
  7. Rehiony Lvivshchyny. Statystychnyi dovidnyk z okremykh pytan sotsialno-ekonomichnoho rozvytku. Lviv. Holovne upravlinnia statystyky u Lvivskii oblasti, 2013. – 62 s.
  8. Prohrama dii «Poriadok dennyi na ХХI stolittia»: [per. z anhl.]: VTShch «Ukraina. Poriadok dennyi na ХХI stolittia». – K.: Intelsfera, 2000. – 165 c.
  9. Statystychnyi shchorichnyk Lvivskoi oblasti za 2013 rik Holovne upravlinnia statystyky uLvivskii oblasti. Chastyna 2. / za red. S. I. Zymovinoi. – Lviv: HUSuLO, 2013. – 343 s.
  10. Stratehiia staloho rozvytku Ukrainy. Vseukrainska hromadska orhanizatsiia «ZhYVA PLANETA» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu:. URL  http://www.ecolabel.org.ua/ 11.  Stratehiia rozvytku Lvivskoi oblasti do 2015 roku (skorochenyi variant) [Elektronnyi resurs].– Rezhym dostupu: URL http://ldp.lviv.ua/files/strategic_aims.pdf
Full text:

PDF