Igor CHEBOLDA.

THE CHARACTERISTICS OF TECHNICAL AND NATURAL EMERGENCIES AND THE REGIONAL SYSTEM OF PROCESSING (CRISIS) MONITORING OF NATURAL ENVIRONMENT IN TERNOPIL REGION.

The article looks at the research of the characteristics of natural and technical and natural emergencies, and the regional system of processing (crisis) monitoring of natural environment in Ternopil region. The population and the area of the region can be dangerously effected by the accidents at sites of radioactive waste, accidents at highly-explosive and fire-hazardous sites, epidemics, accidents on pipelines and motorways etc. All these dangerous sites and phenomena are under special attention and they are being supervised in details by proper institutions. Such system of controlling bodies is the system of monitoring anthropogenic changes of the environment as well as certain areas and sources of increased ecological risk in certain regions, which are defined as the zones of emergent ecological situation and also in the districts of accidents with harmful ecological consequences in the real time scale which is able to provide sufficient information for revealing necessary priorities. The aim of the system is to create a system of continuous control and measurement observation of the state of natural resources and all the components of the environment in the region which would allow to keep the ecological situation under control, providing urgent reaction to emergencies and making decision for their elimination, creating safe conditions for the population. The result of the research is the systematization and mapping the spots of supervision of different departments of regional system of environment operative (crisis) monitoring of Ternopil region and the grounding of the system of management of ecological safety of geosystems.

Кey words: natural emergencies, man-made emergencies, regional system of urgent monitoring, ecological situation.

References:

  1. Pro zatverdzhennya Poryadku klasyfikatsiyi nadzvychaynykh sytuatsiy za yikh rivnyamy. Kabinet Ministriv Ukrayiny. Postanova. Poryadok vid 24.03.2004 # 368. Elektronnyy resurs. Rezhym dostupu: http://zakon0.rada.gov.ua/.
  2. Derzhavna sluzhba Ukrayiny z nadzvychaynykh sytuatsiy. Natsional’na dopovid’ pro stan tekhnohennoyi ta pryrodnoyi bezpeky v Ukrayini u 2014 rotsi. – K.: 2015. http://www.dsns.gov.ua/
  3. Rehyonal’nyy эkolohycheskyy monytorynh / Pod red. V.A. Kovdы y A.S. Kerzhentseva. – M.: Nauka, 1983. – 262 s.
  4. Kompleksnыy hlobal’nыy monytorynh sostoyanyya byosferы: Tr.III Mezhdunarodnoho sympozyuma: v 3-kh t. – L.: Hydrometeoyzdat, 1986. – T.3.
  5. Marynych A.M. Konstruktyvno-heohrafycheskye yssledovanyya rehyonal’nыkh problem pryrodopol’zovanyya v Ukraynskoy SSR// Yzv. AN SSSR. Ser. Heohraf. – 1982. – #6. – S. 49-52.
  6. Ministerstvo nadzvychaynykh sytuatsiy Ukrayiny. Pasport ryzyku vynyknennya nadzvychaynykh sytuatsiy v Ternopil’s’kiy oblasti. Elektronnyy resurs. Rezhym dostupu: http://www.oda.te.gov.ua/.
  7. Pro osnovni napryamky derzhavnoyi polityky Ukrayiny u haluzi okhorony dovkillya, vykorystannya pryrodnykh resursiv i zabezpechennya ekolohichnoyi bezpeky: Postanova Verkhovnoyi Rady Ukrayiny vid 5 bereznya 1998 p. # 188-98-VR. Elektronnyy resurs. Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/.
  8. Chebolda I.Yu. Problema ekolohichnoyi bezpeky heosystem ta rehional’na systema operatyvnoho (kryzovoho) monitorynhu pryrodnoho seredovyshcha (na prykladi Ternopil’s’koyi oblasti). Naukovi zapysky Ternopil’s’koho natsional’noho pedahohichnoho universytetu. Seriya: heohrafiya. –Ternopil’: SMP «Tayp». – #1 (vypusk 36). – 2014. – S. 188-192.

FULL TEXT:

PDF