Ірина Барна, Сергій Барна

ЕТНІЧНИЙ АСПЕКТ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ ВПРОДОВЖ ХІІІ-ХVІІІ СТ..

Досліджено вплив зміни етнічної структури населення на традиції природокористування в межах етнічних територій. Об’єктом вивчення обрано систему традиційного природокористування корінного українського населення Тернопільської області. Встановлено масштаби впливу на традиційне природокористування українців, як систему способів освоєння навколишнього природного середовища, яка склалась історично на основі тривалого, екологічно збалансованого використання природних ресурсів, з боку мігрантів – представників імперських утворень. Вивчено зміну землеробських традицій автохтонів впродовж ХІІІ – ХVІІІ століть під впливом нововведень польськими, литовськими, німецькими колоністами, які були представниками державницьких етносів. Екологічні наслідки колоніального статусу території Тернопільської області в контексті традиційного природокористування не стали критичними, позаяк державницькі інтереси імперій-завойовниць зумовлювали домінування шляхти, вельмож, що експлуатували корінне населення, яке реалізувало власні традиції природокористування. З іншого боку, селянське населення серед мігрантів репрезентувало землеробські традиції, відтак ментально визнавало необхідність збалансованого землекористування. Аналіз систем традиційного природокористування та землеробства польських поселенців, які становили найбільшу частку, засвідчує значну подібність з такими у автохтонів краю, що мало позитивні наслідки за рахунок розширення кола вирощуваних сільського господарських культур, поширення нових сортів фруктових дерев, збільшення ролі садівництва та городництва. Перебування в складі литовської держави мало позитивний вплив на природокористування українців, зокрема, завдяки введенню обов’язкового удобрення ґрунтів в умовах трипільного землеробства. Значну увагу приділено екологічному впливу на територію  регіону та його природно-ресурсний потенціал за часів вторгнення монголо-татарського війська,  яке зумовило не лише соціально-економічну, а й екологічну деградацію компонентів довкілля.

Ключові слова: природокористування, етнічна самобутність, землекористування, землеробство, городництво, корінне населення, збалансоване землеробство, мігранти, традиції.

 Аннотация:

Ирина Барна, Сергей Барна. ЭТНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРНОПОЛЬСКОГО РЕГИОНА В ПЕРИОД  ХІІІ-ХVІІІ ВЕКОВ.

Исследовано влияние изменения этнической структуры населения на традиции природопользования в рамках этнических территорий. Объектом изучения избрана система традиционного природопользования коренного украинского населения Тернопольской области. Установлено наличие влияния на традиционное природопользование украинцев, как систему исторически сложившихся способов освоения окружающей природной среды на основе длительного, экологически сбалансированного использования природных ресурсов, со стороны мигрантов вследствие изменения политического статуса территории. Особое внимание уделено экологическим следствиям монголо-татарского вторжения.

Ключевые слова: природопользование, этническая самобытность, землепользование, земледелие, огородничество, коренное население, сбалансированное земледелие, мигранты, традиции.

References:

  1. Makarchuk S. (2004) Etnographiya Ukrayiny [Ethnography of Ukraine]. Lviv: Svit. (in Ukranian)
  2. Shabliy O. (2001) Suspilna heohraphiya: teoriya, istoriya, ukrayinoznavchi studiyi [Human geography: theory, history, Ukranian studies] Lviv: Ivan Franko National University of Lviv. (in Ukranian)
  3. Yakovenko N. (2010) Narys istoriyi Ukrayiny z naydavnishykh chasiv do kintsya XVIII st. [Outline of the history of Ukraine from the ancient times to the end of XVIII century]. Kyiv: Heneza. (in Ukranian)

Повний текст

PDF