Іван РУДАКЕВИЧ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТ НИЖНЬОЇ СІЛЕЗІЇ

У даній праці проаналізовані просторові аспекти розвитку туристичної інфраструктури в містах Нижньої Сілезії. Проаналізовано тенденції розвитку мережі готельних і гастрономічних підприємств. Звернено увагу на властивості транспортної і допоміжної інфраструктури, до яких були направлені значні інвестиції впродовж останніх років. Охарактеризовано актуальні проблеми розвитку туристичної інфраструктури на території нижньосілезького воєводства. Запропоновані перспективні напрями розвитку туристичної інфраструктури в Нижній Сілезії.

Ключові слова: готельні та гастрономічні об’єкти, інфраструктура, Нижня Сілезія, туристична інфраструктура, транспортна мережа, туристичні атракції.

Аннотация:

Иван Рудакевич. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДОВ НИЖНЕЙ СИЛЕЗИИ.

В данной работе проанализированы пространственные аспекты развития туристической инфраструктуры в городах Нижней Силезии. Представлены различные научные подходы к понятию туристической инфраструктуры, а также проведен ее анализ компонентов. Охарактеризованы туристические аттракции Нижней Силезии как факторы развития туризма на его территории. Особое внимание посвящено природным объектам, а между прочим рельефу, лечебным водам, сети заповедников. Нижнесилезское воеводство имеет также богатый исторический и культурный потенциал для развития туризма. Проанализированы пространственные аспекты развития сети гостиничных и гастрономических предприятий. Обращено внимание на свойства транспортной инфраструктуры, в которую были направлены значительные инвестиции в течение последних лет. Обсуждены пространственные свойства развития вспомогательной инфраструктуры (лыжные подъёмники, центры туристической информации, туристические маршруты) на Нижней Силезии. Охарактеризированы актуальные проблемы развития туристической инфраструктуры на территории Нижнесилезского воеводства, а в частности: неравномерное развитие туристических центров, слабая реклама, транспортные и экологические проблемы. Проанализированы проблемы развития сферы туризма в отдельных городах нижней Силезии. В работе предложены перспективные направления развития туристической инфраструктуры в Нижней Силезии, а особенно: улучшения туристических марок, строительство транспортной инфраструктуры и сети туристических путей, решение экологических проблем.

Ключевые слова: гостиничные и гастрономические объекты, инфраструктура, Нижняя Силезия, туристическая инфраструктура, транспортная сеть, туристические аттракции.

Література:

 1. Aktualizacja Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego, PART, 2009. URL:http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Turystyka/Dokumenty/Rozwoj/aktualizacja_programu_rozwoju.pdf (25.04.2017)
 2. Badanie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku w ujęciu powiatowym i subregionalnym wg Aktualizacji Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego. URL: http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Turystyka/Dokumenty/Badanie_ruchu_turystycznego_na_Dolnym_Slasku_w_2015_r.pdf (02.04.2017)
 3. Butyrs’ka I. V. Infrastrukturne zabezpechennya rehional’noho rozvytku: problemy ta shlyakhy yikh vyrishennya: monohrafiya. –– Chernivtsi : Knyhy – KhKhI, 2006. –– 238 s.Kowalczyk A. Geografia Turyzmu. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. – 288
 4. Kowalczyk A., Derek M. Zagospodarowanie turystyczne. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. – 433
 5. Kruczek Z. Polska – geografia atrakcji turystycznych. – Kraków: Wydawnictwo „Proksenia”, 2007. – 296 s.
 6. Kruczek Z., Walas B. Promocja i informacja turystyczna.– Kraków:Proksenia,2004. – 236 s.
 7. Kurek W. Turystyka. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. – 430
 8. Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J. Geografia turystyki Polski, – Wydanie piąte zmienione. – Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. – 384 s.
 9. Polski system informacji turystycznej. URL: https://www.pot.gov.pl/dzialania/l/polski-system-informacji-turystycznej (18.05.2017)
 10. Program rozwoju turystyki dla województwa Dolnośląskiego. URL: http://www.ern.cz/ koreg/files/PR_CR_Dolnoslezskeho.pdf (09.05.2017)
 11. Rogalewski O. Zagospodarowanie turystyczne. – Warszawa: WSiP, 1979. – 159 s.
 12. Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2016. URL: http://wroclaw.stat.gov.pl/ download/gfx/wroclaw/pl/defaultaktualnosci/752/2/19/1/rocznik_woj2016.pdf (18.05.2017)
 13. Strategia rozwoju Dolnośląskiego klastra turystyki do roku 2020. URL: http://www.turystykadolnyslask.pl/upload/upload/Strategia%20Dolno%C5%9Bl%C4%85ski%20Klaster%20Turystyki.pdf. (18.05.2017)
 14. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020. URL: http://www.umwd. dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Rozwoj_regionalny/SRWD/SRWD_2020-final.pdf (18.05.2017)
 15. Szromek A., 2012, Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza, Proksenia, Kraków.
 16. Turystyka w województwie dolnośląskim w 2015 r. URL: http://wroclaw.stat.gov.pl/ download/gfx/wroclaw/pl/defaultaktualnosci/745/1/4/1/turystyka2015.pdf (19.05.2017)
 17. Warszyńska J., Jackowski A. Podstawy geografii turyzmu. – Warszawa:PWN,1978. – 333 s.
 18. Widawski K., Ranoszek W. Rozwój i oferta usług turystyki uzdrowiskowej po polskiej i czeskiej stronie Sudetów// „Prace Geograficzne”, Wrocław, – S. 125, 147-160.
 19. Widawski K. i in. Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku – wybrane aspekty // Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Tom. II, Wrocław, 2011. – 211 s.
 20. Wrocław w liczbach 2015. URL: http://wroclaw.stat.gov.pl/download/gfx/wroclaw/pl/ defaultaktualnosci/758/1/3/1/wroclaw_w_liczbach_2015.pdf (18.05.2017)
 21. Wyrzykowski i in. Turystyka na Dolnym Śląsku. Stan i perspektywy rozwoju (red. J. Wyrzykowski), Wrocław: Wyd. AWF we Wrocławiu, 2009.

Повний текст

PDF