Іван КОСТАЩУК

КОНФЕСІЙНИЙ ПРОСТІР ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ

На основі статистичних даних проведено суспільно-географічний аналіз релігійного простору Тернопільської області. Даний регіон вирізняється серед інших регіонів в Україні своєю моноетнічністю та стиком двох історико-географічних країв – Галичини та Волині, що безумовно позначилося на формуванні релігійного простору. Простежено територіальні особливості конфесійного простору та проведено порівняльно-географічний аналіз у різних адміністративно-територіальних районах та історико-географічних краях. Простежено загальні риси географії релігійних конфліктів, які відбуваються в останні роки у зв’язку із переходом громад від УПЦ до УПЦ КП.

Ключові слова: релігійний простір, релігійна активність населення, моноетнічний регіон, Галичина, Волинь, індекс релігійної мозаїчності, конфесійний простір, православний підпростір, католицький підпростір, протестантський підпростір, іудейський підпростір, язичницький підпростір.

Аннотация:

Иван Костащук. КОНФЕССИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ТЕРНОПОЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ: ОБЩЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

На основе статистических данных проведен общественно-географический анализ конфессионального пространства Тернопольской области. Данный регион отличается от других регионов в Украину своей моноэтничность и стыком двух историко-географических краев – Галичины и Волыни, что безусловно сказалось на формировании религиозного пространства. Прослежено территориальные особенности конфессионального пространства и проведен сравнительно-географический анализ в различных административно-территориальных районах и историко-географических краях. Прослежено общие черты географии религиозных конфликтов, которые происходят в последние годы в связи с переходом общин от УПЦ в УПЦ КП.

Ключевые слова: религиозное пространство, религиозная активность населения, моноэтнический регион, Галичина, Волынь, индекс религиозной мозаичности, конфессиональное пространство, православное подпространство, католическое подпространство, протестантское подпространство, иудейское подпространство, языческое подпространство.

Література:

  1. Матеріали Управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей Тернопільської обласної державної адміністрації

Повний текст

PDF