Тарас КОЗАК.

ГЕОГРАФІЯ ВПЛИВУ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ НА ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ І САМОВРЯДУВАННЯ

Окреслено вагоме значення впливу політичних партій на територіально-політичну структуризацію суспільства. В загальноукраїнському розрізі проаналізовано склади обласних, міських рад обласних центрів, а також вибори мерів обласних центрів та великих міст опираючись на результати місцевих виборів 2015 року. Геопросторовий аналіз партійно-політичної системи України здійснено з урахуванням критеріїв територіально-політичної цілісності, етнографічних відмінностей, можливостей поширення регіонального чи етнічного сепаратизму. Виявлено територіальні тренди щодо складу органів місцевого самоврядування.

Ключові слова: вибори, географія впливу, політична партія, партійно-політична система, місцева влада, самоврядування, політична взаємодія.

Аннотация:

Тарас Козак. ГЕОГРАФИЯ ВЛИЯНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ И САМОУПРАВЛЕНИЯ.

Определено весомое значение влияния политических партий в территориально-политической структуризации общества. В общеукраинском разрезе проанализированы составы областных, городских советов областных центров, а также выборы мэров областных центров и крупных городов опираясь на результаты местных выборов 2015 года. Геопространственный анализ партийно-политической системы Украины осуществлено с учетом критериев территориально-политической целостности, этнографических различий, возможностей распространения регионального или этнического сепаратизма. Выявлено территориальные тренды по составу органов местного самоуправления.

Ключевые слова: выборы, география влияния, политическая партия, партийно-политическая система, местные власти, самоуправления, политическое взаимодействие.

Література:

 1. McCormick Jim. Devolution’s impact on low-income people and places / Jim McCormick and Anne Harrop. – Joseph Rowentree Foundation. – January, 2010. – Режим доступу: irfyorg.uk.
 2. Сергій Греков, Марина Геренчук Динаміка зміни політичних інтересів населення Хмельницької області (в період з 2004 по 2010 рр.). – Наукові записки Тернопільського нац-го педагог. ун-ту. Серія: географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». – № 2 (випуск 28). – 2010. – 290 с. – С. 69-73.
 3. Дністрянський М. С. Політична географія України. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 348 с.
 4. Іван Костащук, Віктор Торушанко Динаміка електоративної думки населення регіону Чернівецької області (на матеріалах виборів Президента України 2004 та 2010 рр.). / Наукові записки Тернопільського педагогічного університету, серія «Географія». – №2, Вип. 28 – Тернопіль: СМП «Тайп». – 2010. – с. 63-69.
 5. Cклярська О. І. Політико-географічні процеси в Закарпатській і Чернівецькій областях : монографія / Оксана Склярська. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – 242 с.
 6. Трохимчук С. В., Федунь О. В. Політична географія світу: Навч. посібник. К.: Знання, 2007. 422 с.
 7. Шишацький В. Б. Електоральна географія новий напрямок суспільної географії в Україні. // Економічна і соціальна географія. К., 2002. Випуск 53.
 8. Яценко Б. П. Політична географія і геополітика: Навч. посібник / Б. П. Яценко, В. І. Стафійчук, Ю. С. Брайчевський та ін.; за ред. Б. П. Яценка. К.: Либідь, 2007. 255 с.
 9. Gendźwiłł Adam, ŻółtakTomasz, RutkowskiJakubOzwiązkupartycypacjiwyborczejistabilnościpoparciadlapartii. Lokalne efekty frekwencyjne w wyborach parlamentarnych w Polsce w latach 2005-2011. Studia Socjologiczne. Tom: 214, Zeszyt: 3, 2014. – 107-126 s.
 10. Zarycki Tomasz Tne New Electoral Geography of Central Europe, Research Support Scheme Electronic Library, Open Society Institute, Budapest, Virtus, Prague. 1999. – 81 pg.
 11. Sobczynski Marek Ukraina, Wyd. Edition Spotkania, 1993. – 320 s.
 12. Центральна виборча комісія України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.cvk.gov.ua/

Повний текст

PDF