Талибов С.А.о.

РОЛЬ ТУРИЗМА В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ЛЯНКЯРАН-АСТАРИНСКОГО РЕГИОНА

В cтатье дается общий анализ экономической оценки индустрии туризма для отдельно взятого региона. Оценивается потенциал и ресурсы индустрии туризма для Лянкяран-Астаринского экономического региона. Ставится вопрос создания кокого же вида туризма в целях развития  туризма в регионе. Выясняется влияние новых видов туризма на приток туристов в регион. Одновременно выясняется влияние на экономическое и социальное положение развития туризма в регионе с созданием новых  туристических организаций, предприятий и сфер обслуживания.

Ключевые слова: экономическо-географический район, туризм, развитие туризма, потенциал туризма, социально- экономическое развитие.

РОЛЬ ТУРИЗМУ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ ЛЯНКАРАН-АСТАРИНСЬКОГО РЕГІОНУ.

У статті дається загальний аналіз економічної оцінки індустрії туризму для окремо взятого регіону. Оцінюється потенціал і ресурси індустрії туризму для Лянкяран-Астарінского економічного регіону. Ставиться питання створення різних видів туризму в цілях розвитку туризму в регіоні. З’ясовується вплив нових видів туризму на приплив туристів. Одночасно з’ясовується вплив на економічний і соціальний стан розвитку туризму в регіоні зі створенням нових туристичних організацій, підприємств та сфер обслуговування. У рекреаційному районі Лянкярань найбільш перспективні для розвитку туризму Прикаспійські пляжі і передгір’я. Прикаспійська рекреаційна зона продовжується від селища Гейтепе до прикордонного міста Астара. Пляжі цій частині Каспійського моря покриті чорним піском і має перевагу у порівнянні з берегами Чорного моря, вкритими щебенем і дрібними каменями. Однак, підвищення і спадання рівня води перешкоджає постійному використанню цих пляжів. В останні роки забезпечення зростаючої потреби будівництва в береговому піску теж призводити до погіршення цих пляжів. Лянкяранської берег має дуже гарну систему транспортної комунікації: побудовані залізна і автомобільна дороги Баку-Астара, паралельно берегу, будуватися Ленькяранскій порт. Все це полегшує створення зовнішніх зв’язків, створює сприятливі умови для здійснення будівництва великих туристичних комплексів і організації припливу туристів. Розвиток туризму в Лянькяран-Астарінському регіоні може мати значний вплив на економічне та соціальне життя цього регіону. У результаті проведених аналізів і досліджень можна прийти до висновку, що збільшення видів і послуг туризму в регіоні надасть сильний позитивний вплив на економічний і соціальний положення з точки зору створення нових робочих місць, виробництва туристичної продукції, залучення місцевих жителів до сфері послуг.

Ключові слова: економічно-географічний район, туризм, розвиток туризму, потенціал туризму, соціально економічний розвиток.

Литература:

  1. Glăvan V. Tourism potential and its development, Ed. Fundației Romania de Maine, Bucharest, 2006
  2. Sandru Problems in geography of tourism// Natura, vol. XVIII, nr. 3, Bucharest, 1966
  3. Hall C.M., Page S.J.,The Geography of Tourism and Recreation, Routledge, New York, 2004
  4. LEADER European Observatory – Evaluating a territory’stourism potential, 2005
  5. В.С. Даргахов, Рекреация – туристические ресурсы. Баку, 2008, 214 стр.
  6. Туризм и услуги – 2014. Баку, 2015

Повний текст

PDF