Стрілець І.О., Петровська М.А.

ОЦІНКА ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ МІСТА ЛЬВОВА

З’ясовано стан водопостачання міста Львова, вивчено чинники формування його гідрогеологічних умов, простежено динаміку використання свіжої води в місті, проаналізовано результати досліджень якості питної води ЛМКП «Львівводоканал», лабораторії ВАТ «Геотехнічний інститут», санітарно-гігієнічної лабораторії Львівського міського відділу державної установи «Львівський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України», складено картосхеми загальної твердості води, вмісту в ній заліза.

Ключові слова: питна вода, якість, санітарно-хімічні показники, мікробіологічні показники, гігієнічний норматив.

Ирина Стрилец, Мирослава Петровская. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ГОРОДА ЛЬВОВА.

Выяснено состояние водоснабжения города Львова, которое осуществляется из подземных источников. Изучены факторы формирования его гидрогеологических условий, к которым зачислены: геолого-тектоническое строение, рельеф, количество атмосферных осадков и т. п. Прослежена динамика использования свежей воды в городе, которая имеет тенденцию к уменьшению. Проанализированы результаты исследований качества питьевой воды ЛГКП «Львовводоканал», лаборатории ОАО «Геотехнический институт», санитарно-гигиенической лаборатории Львовского городского отдела государственного учреждения «Львовский областной лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины». Вода соответствует нормативам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для  споживання людиною» по микробиологическим, органолептическим и санитарно-токсикологическим показателям. Не соответствует нормативам физико-химических показателей, а именно нормативам физиологической полноценности минерального состава питьевой воды, к которым относят кальций, магний, общая щелочность, калий, натрий и минерализация. Самые высокие показатели превышения нормативов наблюдались в Лычаковском, Сиховском и Шевченковском районах. Наиболее близкими к нормативам были показатели во Франковском районе. В воде прослежено повышенную твердость и превышение содержания железа и хлора. В Франковском районе вода мягкая (3,0-5,0 мг-экв/дм3), а в Зализнычном – 5,0-6,0 мг-экв /дм3, Сиховском, Лычаковском и Шевченковском (7,0-10,0 мг-экв/дм3) – жесткая. Содержание железа в воде сети водоснабжения во Франковском, Галицком и Зализнычном районах в пределах нормы, а в Сиховском, Шевченковском и Лычаковском районах – содержание железа выше (0,2-0,9 мг/ дм3) нормы. Составлены картосхемы общей твердости воды, содержания в ней железа.

Ключевые слова: питьевая вода, качество, санитарно-химические показатели, микробиологические показатели, гигиенический норматив.

Література:

 1. Закон України “Про питну воду та питне водопостачання” від 10.01.2002 р. № 2918- III // zakon.rada.gov.ua. – 26 с.
 2. ДСанПІН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною.
 3. ДСТУ 4808:2007. Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання.
 4. ДСТУ 7525:2014 Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості.
 5. Комплексна екологічна програма на 2012–2016 рр. для міста Львова. Ухвала № 1825 дев’ятої сесії шостого скликання Львівської міської Ради народних депутатів від 14.11.2012 р.
 6. Комплексна програма водопостачання м. Львова на 2003–2006 рр. Ухвала № 335 шостої сесії Львівської міської Ради народних депутатів від 10.04.2003 р.
 7. Мельник І. Проблеми водопостачання м. Львова: суспільно-географічний аналіз / І. Мельник // Вісник Львів. ун-ту. Серія географічна. – 2006. – Вип. 33.– С. 248–252.
 8. Монастирський В. Екологічні проблеми водопостачання та водовідведення у місті Львові / В. Монастирський // Вісник Львів. ун-ту. Серія географічна. – 2000. – Вип. 26. – С. 119-122.
 9. Природа Львівської області [Колектив авторів] / за ред. К. I. Геренчука. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1972. – 152 с.
 10. Статистичний щорічник міста Львова за 2013 р. – Львів, 2014. – 140 с.
 11. Статистичний щорічник Львівської області за 2014 р. Частина 2 / За ред. С. І. Зимовіної. – Львів, 2015. – 260 с.
 12. Фондові матеріали Львівського міського відділу ДУ «Львівський обласний лабораторний центр ДСЕС України».
 13. Фондові матеріали санітарно-гігієнічної лабораторії Львівського міського відділу ДУ «Львівський обласний лабораторний центр ДСЕС України»
 14. Сайт Головного управління Держсанепідслужби у Львівській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: «http://www.ses.lviv.ua/»
 15. Сайт Львівводоканалу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: «http://lvivvodokanal.com.ua»
 16. Сайт Львівської міської ради [Електронний ресурс]. – Режим доступу:«http://city-adm.lviv.ua/»
 17. Сайт Львівського обласного управління водних ресурсів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: «http://oblwodgosp.gov.ua/»
 18. Сайт «Львівська Пошта» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:»http: // www. lvivpost.net / lvivnews/»
 19. Сайт Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: «irbis – nbuv.gov.ua»
 20. Сайт телеканалу «Zik» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:«http://zik.ua/news/2016/01/29»

Повний текст

PDF