Сара БАГИРЛИ.

ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА СВЯЗАННЫЕ С ПЕЩЕРНЫМ ТУРИЗМОМ НА ПРИМЕРЕ ДУЗДАГА

Лечебно-оздоровительный туризм становятся все более популярными в условиях ухудшения качества окружающей среды и роста заболеваний населения. Исследованы лечебно-оздоровительные возможности спелеотерапии с позиции определения перспектив развития этого вида туризма в Нахичеванской автономной республике. В работе задействованы материалы  государственного Статистического комитета республики, использованы результаты интервью с представителями центра Duzdagh и литературные данные. Представлена информацию о возможностях лечебно-туристического центра «Дуздаг», методика которого является очень эффективным при лечении легочных заболеваний, включая лечение ионами соли. Рассмотрены исторические аспекты развития центра, использование этих природных рекреационных ресурсов в лечении болезней, их результаты, его оценка  как туристического объекта.

Ключевые слова: спелеологические рекреационные ресурсы, спелеотерапия, физиотерапия, Дуздаг.

Сара БАГІРЛІ. МОЖЛИВОСТІ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ ПОВ’ЯЗАНІ З СПЕЛЕОТУРИЗМОМ НА ПРИКЛАДІ ДУЗДАГА.

Останнім часом серед видів туризму лікувально-оздоровчий туризм стає все більш популярними. Люди звертають увагу наздоровий спосіб життя, приймаючи лікування не тільки в лікарнях, але і за допомогою природних ресурсів, і це призводить до розвитку лікувально-оздоровчого туризму. Тому з одного боку, ми намагалися дослідити лікувально-оздоровчі туристичні можливості в разі спелеотерапії, а з іншого боку, основна мета полягає в тому, щоб визначити перспективи та дати пропозиції для цього виду туризму. Більшість показників були віднесені до даних Державного Статистичного Комітету Республіки, інтерв’ю з представниками центру Duzdagh і інтернет посилання. Насправді, лікування природними ресурсами використовувалося з давніх часів, але подорож з цією метою є новою концепцією. В Дуздазі в Азербайджані існує безліч природних лікувальних ресурсів, таких як лікувальні грязі, мінерально-термальні води, нафталановой масло, медичні трави. З цієї точки зору всіх можливостей Дуздаг, медичні методи, ефективність і результати лікування, статистика туризму описані в основному тексті статті. Стаття містить інформацію про Дуздаге, який є дуже ефективним при лікуванні легеневих захворювань, включаючи лікування іонами солі. У той же час подана інформація про застосування цих природних рекреаційних ресурсів в лікуванні хвороб, їх результати, оцінці їх як туристичного об’єкта і запропоновані авторські пропозиції з цього питання.

Ключові слова: печера, сіль, лікування, фізіотерапія, Дуздаг.

Литература:

 1. Budaqov B., Qeybullayev Q. “Naxçıvan torpağının yer yaddaşı”, Baku, Nafta-Press, 2004;
 2. Mahmudov Y., Şükürov K., “Naxçıvan: tarixi və abidələri”, Bakı, Təhsil, 2007;
 3. Naxçıvan Muxtar Respublikası Duzdağ fizioterapiya xəstəxanası, Naxçıvan, Əcəmi, 2006;
 4. Аббасов М.А., “Геоморфология Нахичеванской АССР”, Баку, 1970;
 5. Бадалли Г. Курортные ресурсы Азербайджана İRS-международный азербайджанский журнал, Баку: 2008, № 3.;
 6. Е.Л.Драчева, Специальные виды туризма Лечебный турим, Москва, 2010;
 7. Тагиев И.И., Ибрагимова И.М., Бабаев А.М. Ресурсы минеральных и термальных вод Азербайджана. Баку: Чашыоглу, 2001;
 8. Azerbaijan tourism regions, Bakı, Chashioglu, 2005;
 9. Chris Cooper, “Essentials of tourism”, second edition, Oxford Brookes university, UK, Pearson 2016;
 10. Melanie Smith, Laszlo Puczko, “Health tourism and hospitality”, Second edition, New York, 2014;
 11. Monuments of Azerbaijan, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Azerbaijan, Baku, Chashioglu, 2008;
 12. Paul Smith, Routledge, “History of tourism: Thomas Cook and the Origins of Leisure travel”, 1998;
 13. UNWTO World Tourism Barometer. Vol. 5.№ 2, 2013;
 14. duzdag.nakhchivan.az
 15. nakhchivan.az
 16. http://www.coqrafiya.info/2013/11/karrlar-v-karst-hadislri.html

Повний текст

PDF