Рудакевич І. Р.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Розглянуті сучасні тенденції розвитку та територіальної організації політичного туризму в Україні. Актуалізовано необхідність дослідження цієї тематики в контексті революційних подій, які відбулися протягом року в країні. Розглянуто наукові підходи до визначення поняття політичного туризму та його змісту. Подана політико-географічна характеристика масових акцій протесту протягом 2001-2013 років. Охарактеризовані чисельність і географічних склад учасників масових акцій протесту 2013-2014 років. Проаналізовані особливості напрямів міжнародного та внутрішнього політичного туризму під час подій у східних областях України навесні 2014 року.

Ключові слова: Євромайдан, масова акція протесту, політичний туризм, турист, Україна.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В УКРАИНЕ.

Рассмотрены современные тенденции развития и территориальной организации политической туризма в Украине. Актуализирована необходимость исследования этой тематики в контексте революционных событий, которые произошли в течение года в стране. Рассмотрены научные подходы к определению понятия политического туризма и его содержания. Проанализирована история развития политических путешествий и акций во времена независимой Украины. Охарактеризованы причины, результаты и территориальное распространение “Оранжевой революции” 2004 года. Представленная политико-географическая характеристика массовых акций протеста в течение 2001-2013 лет. Значительное внимание обращено на события Евромайдана в конце 2013 – начале 2014 года. Описана хронология событий во время этих протестов. Проанализированы причины возникновения и особенности развития революционной ситуации в ноябре-декабре 2013 Охарактеризованы численность и географических состав участников массовых акций протеста. По результатам социологических исследований представлена характеристика возрастного, полового и социального состава протестующих, а также региона постоянного места их проживания. Среди участников Евромайдана преобладали мужчины среднего возраста, которые прибыли из Западной и Центральной Украины или м. Киева. Создана оригинальная картографическую модель, которая отражает региональное распределение количества погибших во время революционных событий протестующих и работников органов правопорядка. Наибольшие потери среди участников акций протеста подверглись Львовская и Киевская области. Проанализированы особенности направлений международного и внутреннего политического туризма во время событий в восточных областях Украины весной 2014 года. Охарактеризованы основные потоки и состав политических туристов во время проведения антитеррористической операции на Донбассе с апреля 2014 года. Представленные прогностические оценки относительно будущих направлений международного и внутреннего политического туризма в Украине.

Ключевые слова: Евромайдан, массовая акция протеста, политический туризм, турист, Украина.

Література:

  1. Від Майдану-табору до Майдану-січі: що змінилося? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dif.org.ua/ua/ polls/2014_polls/vid-maidanu-taboru-do-maidan.htm
  2. Карта загиблих під час повалення режиму Януковича [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://report.if.ua/polityka/ Karta-zagyblyh-pid-chas-povalennya-rezhymu-Yanukovycha/
  3. Кузик С. П. Теоретичні проблеми туризму: суспільно-географічний підхід: монографія / С. П. Кузик. –– Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. –– 254 с.
  4. Майдан-2013: хто стоїть, чому і за що? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dif.org.ua/ua/polls/2013-year/mogjorjghoeoj.htm
  5. Сучасні різновиди туризму: Підручник. Затверджено МОН / Шандор Ф.Ф., Кляп М.П. – К., 2013. – 334 с.
  6. Проросійські мітинги в Україні, березень-квітень 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/500px-Ukraine_%281991-2014%29_location_map.svg.png

Повний текст

PDF