Пилипчук О.Є.

ПОЛІАСПЕКТНІ ВИМІРИ СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ДП “БЕРЕЖАНСЬКОГО ЛМГ”

Розглянуто питання поліаспектного підходу до розвитку лісового господарства на прикладі ДП Бережанського ЛМГ у контексті сучасних стратегій сталого розвитку. Проаналізовано основні показники вікової і породної структури лісів, їх поділ на основні категорії, структуру лісового фонду за категоріями ділянок за період 2003-2013 років. Створено картографічні діаграми розподілу лісів за віковими групами і лісоутворюючими породами, проаналізовано екологічний стан лісів. Підтримано пропозицію щодо створення регіонального ландшафтного парку Бережанське Опілля на землях з багатим потенціалом природних і історико-культурних рекреаційних ресурсів, та створення в лісовому урочищі Малинівка ботанічного заказника загальнодержавного значення.

Ключові слова: лісокористування, Бережанське ЛМГ, сталий розвиток, поліаспектні виміри.

ПОЛИАСПЕКТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ СТОЙКОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛЕСНОГОХОЗЯЙСТВА ДП “БЕРЕЖАНСЬКОГО ЛМГ”.

Рассмотрен вопрос полиаспектного подхода к развитию лесного хозяйства на примере ГП “Бережанського ЛМГ” в контексте современной стратегии устойчивого развития. Проанализированы основные показатели возрастной и породной структур лесов, их разделение на основные категории, структуру лесного фонда за категориями участков за период 2003, 2013 годов. Созданы картографические диаграммы распределения лесов за возрастными группами и лесообразующими породами, проанализировано экологическое состояние лесов. Поддержано предложение относительно создания регионального ландшафтного парка “Бережанськое Ополье” на землях с богатым потенциалом природных и историко-культурных рекреационных ресурсов, и создание в лесном урочище “Малиновка” ботанического заказника общегосударственного значения. Расширен спектр рекреационных и природоохранных аспектов современного функционирования лесохозяйственного предприятия в интересах регионального развития и местных громад.

Ключевые слова: лесопользование, Бережанское лесоохотничье хозяйство, устойчивое развитие, полиаспектные измерения.

Література:

  1. Природа Тернопільської області / За ред. К.І. Генсірука. – Львів: Вища школа. 1979. – 167 с.
  2. Фондові матеріали департаменту екології і природних ресурсів Тернопільської ОДА, 2014
  3. Фондові матеріали Бережанського лісгоспу.

Повний текст

PDF