Олена АФОНІНА.

МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ХАРКІВСЬКІЙ РЕГІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ РОЗСЕЛЕННЯ

 У статті розглядаються тенденції розвитку міграційних процесів на території Харківської регіональної системи розселення. Показано зміни міграційної поведінки жителів протягом 1995-2015 рр. За вказаний період, міграційне скорочення населення змінилося міграційним приростом. Встановлено, що міграційна рухливість мешканців Харківської регіональної системи розселення має тенденцію до скорочення. Аналіз видової структури міграцій демонструє переважання внутрішньої міграції над зовнішньою. Як засвідчує аналіз міграційних процесів у розрізі різних типів поселень, міграційний оборот містян у 2,5 рази більший за міграційний оборот жителів сільських поселень.

Ключові слова: міграція, міграційний процес, міграційний оборот, міграційний приріст.

Аннотация:

Е. Афонина. МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ХАРКОВСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ.

В статье на основе анализа статистических материалов областных управлений статистики рассматриваются тенденции развития миграционных процессов на территории Харьковской региональной системы расселения. Выяснено, что в 2015 г. миграционными процессами охвачено 160,2 тыс. жителей Харьковской региональной  системы расселения. Показаны изменения миграционного поведения жителей на протяжении 1995-2015 годов. За указанный период времени, миграционное сокращение населения сменилось миграционным приростом. В ходе проведённого анализа установлено, что Харьковская региональная система расселения характеризуется несколько высшим коэффициентом миграционного прироста населения (0,9 ‰ в 2015 г.) по сравнению с общегосударственным показателем (0,3 ‰ в 2015 г.). Среди областных систем расселения наибольшие значения данного показателя характерны для Харьковской областной системы расселения, наименьшие – для Сумской. Установлено, что миграционная подвижность жителей Харьковской региональной системы расселения имеет тенденцию к сокращению. Так, на протяжении 2002-2015 годов показатель миграционного оборота уменьшился вдвое. Анализ видовой структуры миграций показал преобладание внутренних миграционных перемещений над внешними. Однако, оборот внутренних миграционных перемещений сократился (на 41,6% за 2003-2015 гг.). Проведено сравнение значений коэффициента миграционного прироста населения среди районных систем расселения. Выяснено, что большинство районных систем расселения (57,0%) имеют отрицательные значения данного показателя. Как показал анализ миграционных процессов в разрезе различных типов поселений Харьковской региональной системы расселения, миграционный оборот горожан в 2,5 раза превышает миграционный оборот жителей сельских поселений. Установлено, что сеть поселений Харьковской региональной системы расселения в целом характеризуется положительным миграционным приростом за исключением поселений Сумской областной системы расселения.

Ключевые слова: миграция, миграционный процесс, миграционный оборот, миграционный прирост.

Література:

 1. Головне управління статистики у Полтавській області. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://poltavastat.gov.ua/
 2. Головне управління статистики у Сумській області. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://sumy.ukrstat.gov.ua/
 3. Головне управління статистики у Харківській області. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://kh.ukrstat.gov.ua/
 4. Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» [Електронний ресурс]: Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/3671-17
 5. Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» [Електронний ресурс]: Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18
 6. Інформаційний бюлетень Державної міграційної служби за 2014 рік. Електронний ресурс: Режим доступу: http://dmsu.gov.ua/images/pro-dms/centr/2014_byuleten.pdf
 7. Міграційні процеси в Україні: сучасний стан і перспективи / [за ред. О.В.Позняка]. – Умань, 2007. – 276 с.
 8. Оперативний звіт з моніторингу міграційних процесів (15-21 січня 2016 року). [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://dmsu.gov.ua/images/pro-dms/centr/zvit_vypusk_18.pdf
 9. Офіційний сайт державної служби статистики України. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
 10. Управління державної міграційної служби у Полтавській області. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://pl.dmsu.gov.ua/
 11. Управління державної міграційної служби у Сумській області. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://sm.dmsu.gov.ua/
 12. Управління державної міграційної служби у Харківській області. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://kh.dmsu.gov.ua/

Повний текст

PDF