Олександр КОРОЛЬ.

РЕГІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

 У статті досліджені регіональні особливості розвитку туризму в Чернівецькій області, виявленні, нанесені на картосхему та описані основні туристичні регіони краю, а також проведена їхня рекреаційно-функціональна оцінка. Зокрема, виділені три основних регіони розвитку туризму із різною спеціалізацією: Чернівецький туристичний район, який включає туристичний вузол «Чернівці» та зону заміської рекреації; розташований у гірській частині Чернівецької області туристичний район «Буковинські Крапати»; туристична зона «Дністровський каньйон» із туристичним центром «Хотин».

Ключові слова: туризм, рекреація, регіональний аналіз, територіальні таксономічні одиниці, район, вузол, центр, зона, Чернівці, Буковинські Карпати, Дністровський каньйон, Хотин, Біла Криниця.

Аннотация:

Король А.Д. РЕГИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ЧЕРНОВИЦКОЙ ОБЛАСТИ.

В статье исследованы региональные особенности развития туризма в Черновицкой области, выявлены, нанесены на картосхему и описаны основные туристические регионы края, а также проведена их рекреационно-функциональная оценка. В частности, выделены: Черновицкий туристический район с экскурсионно-познавательным историко-архитектурным туризмом в областном центре и прогулочно-созерцательной, купально-пляжной и другими видами рекреации в загородной зоне отдыха Черновцов; туристический район «Буковинские Карпаты», где развиты спортивно-оздоровительный туризм с пешеходной, горнолыжной, водноспортивной специализацией, а также сельский и экологический туризм; туристическая зона «Днестровский каньон» с купально-пляжной рекреацией, рыболовством, водными экскурсиями и прогулками, в т.ч. на катерах и яхтах, где также есть условия для пешеходных и велосипедных экскурсий, спелеотуризма.

Ключевые слова: туризм, рекреация, региональный анализ, территориальные таксономические единицы, район, узел, центр, зона, Черновцы, Буковинские Карпаты, Днестровский каньон, Хотин, Белая Криница.

Література:

  1. Енциклопедія історії України: Т. 10. Т–Я / Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: «Наукова думка», 2013. – 784 с.
  2. Король О.Д. Проблеми географії та менеджменту туризму / В.Г. Явкін, В.П. Руденко, О.Д. Король. – Чернівці: Рута, 2006. – 260 с.
  3. Король О.Д., Філатова Н.Г. Стратегія розвитку туризму в Чернівецькій області. Проект розроблений за фінансової підтримки GTZ. Чернівці, 2011 – 114 с.
  4. Лихоманова О. В. Стан і перспективи розвитку регіонального туризму в Україні / О.В. Лихоманова // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №6. – С. 149-155.
  5. Природа Чернівецької області / Під ред. К.І. Геренчука. – Львів: «Вища школа», 1978. – 160 с.
  6. Статистичний щорічник Чернівецької області 2015 рік.
  7. Чеховський І. Прогулянка Чернівцями та Буковиною. Путівник. – К., 2007. – 268 с.

Повний текст

PDF