Любов ЯНКОВСЬКА.

ЕКОСИТУАЦІЯ У МЕЖАХ РІВНИННИХ ТЕРИТОРІЙ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ВІДПОВІДНО ДО СХЕМИ ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ)

 Запропонована схема еколого-географічного районування Тернопільської області; проаналізовано екоситуацію у межах рівнинних територій досліджуваного регіону (відповідно до схеми районування); проведена оцінка потенціалу стійкості геосистем області до антропогенних впливів; оцінено ступінь антропогенної трансформації ландшафтів різними видами природокористування.

Ключові слова:  еколого-географічне районування, потенціал стійкості, антропогенне навантаження, антропогенна трансформація, рівнинний ландшафт.

Аннотация:

Любовь Янковская. ЭКОСИТУАЦИЯ В ПРЕДЕЛАХ РАВНИННЫХ  ТЕРРИТОРИЙ ТЕРНОПОЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (В СООТВЕТСТВИИ К СХЕМЕ ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ).

В данной публикации предложены критерии эколого-географического районирования. Оценены и проанализированы территориальные аспекты потенциала устойчивости ландшафтов и уровня антропогенной трансформации геосистем разными видами природопользования. Разработана схема эколого-географического районирования области. Дана характеристика экологической ситуации в пределах равнинной части Тернопольской области. Базируясь на схеме эколого-географического районирования, предложены пути оптимизации природопользования  на исследованной территории.

Ключевые слова: эколого-географическое районирование, потенциал устойчивости, антропогенная нагрузка, антропогенная трансформація, равнинный ландшафт.

Література:

 1. Барановський В.А. Екологічна географія і екологічна картографія. – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 252с.
 2. Барна І. Вплив стаціонарних джерел забруднення на екостан атмосферного повітря районів Середнього Подністров’я. / Барна І., Янковська Л. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. Спеціальний випуск: стале природокористування підходи, проблеми, перспектива. – Тернопіль: СМП «Тайп». – №1 (випуск.27). – 2010. – С. 245-250.
 3. Свинко Й. Нарис про природу Тернопільської області: геологічне минуле, сучасний стан. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2007. – 192с.
 4. Стан навколишнього природного середовища Тернопільської області у 2015 році / Державне управління екології і природних ресурсів у Тернопільській області. – Тернопіль, 2016. – 120 с.
 5. Царик Л. Ландшафтно-екологічна оптимізація регіональних геосистем обласного рівня // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Географія. – 2003. – № 1. – С. 118-123.
 6. Царик Л. Геоекологічні проблеми міста Тернополя / Царик Л., Царик П., Вітенко І. // Наукові записки. Серія: Географія. – Тернопіль: СМП «Тайп», 2013. – №2. – С.192-199.
 7. Шищенко П.Г. Принципы и методы ландшафтного анализа в региональном проектировании: Монография. – К.: Фитосоциоцентр, 1999. – 284с.
 8. Янковська Л.В. Еколого-географічне районування Тернопільської області: Монографія. / Л.В. Янковська – Тернопіль: ТНПУ, 2016. – 156с.
 9. Янковська Л., Барна І. Стаціонарні джерела забруднення та їх вплив на формування екостану атмосферного повітря Тернопільського району / Янковська Л., Барна І. // Стале природокористування: підходи, проблеми, перспектива. Матеріали наукової конференції, присвяченої 10-ій річниці кафедри геоекології та 25-ій річниці кафедри фізично географії (28-29 травня 2010 року). – Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. – С. 99-100.
 10. Янковська Л.В. Потенціал стійкості ландшафтів Західного Поділля до антропогенних впливів. // Наукові записки ТНПУ ім. В.Гнатюка. Серія: географія. Спеціальний випуск. – Тернопіль: СМП «Тайп». – №1 (випуск 40). – 2016. – С.207-212.
 11. Янковська Л.В. Екоситуація у межах горбогірних територій Тернопільської області (відповідно до схеми еколого-географічного районування області). //  Наукові записки ТНПУ ім. В.Гнатюка. Серія: географія.– Тернопіль: СМП «Тайп». – №2 (випуск 41). – 2016. – С.196-201.

Повний текст

PDF