2’2016

Титул

Зміст

Козак І.І., Козак Г.Г. [Аналіз поселень Любачівського повіту від ІІ половини XVIII століття із застосуванням GIS] 4-10

Влах М.Р., Качайло М.М. [Тенденції зміни адміністративно-територіального устрою Закарпатської області від найдавніших часів до сьогодення] 10-15

Білецький М.І., Котик Л.І. [Навчально-методична діяльність кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка: SWOT-аналіз] 16-25

Паньків З.П., Малик С.З. [Географія та генеза буроземно-підзолистих грунтів (gleyic cambisols) прибескидського Передкарпаття] 26-31

Папіш І.Я., Позняк С.П., Іванюк Г.С., Ямелинець Т.С. [Грунтово-географічне районування Українського Полісся] 31-42

Наконечний Ю.І. [Грунти долини верхів’я ріки Західний Буг] 42-50

Папіш І.Я., Баранник А.В., Бонішко О.С. [Біохімія підзолистого процесу в буроземах (cambisols) на елюво-делювії Карпатського флішу] 50-56

Удовиченко В.В. [Висотно-ландшафтна диференціація території лівобережної України: регіональний аспект] 56-64

Мартинюк В.О. [Ландшафтометрична оцінка геокомплексів фізико-географічного району (на прикладі Волинського Полісся)] 65-72

Міщенко О.В. [Ландшафти Волинської області] 72-77

Мельнійчук М.М., Чабанчук В.Ю. [Лісотипологічна характеристика лісових ландшафтів Рівненської області] 78-83

Афоніна О.О. [Демографічна ситуація в Харківській регіональній системі розселення] 84-91

Гудзеляк І.І. [Демографічна ситуація та розселення населення у Яворівському районі Львівської області] 91-99

Бойко З.В. [Регіональні особливості етнічних процесів за переписами населення України 1989 та 2001 років] 99-104

Кузишин А.В. [Суспільно-географічна характеристика електоральної культури на виборчому полі областей Карпатсько-подільського регіону] 104-110

Перегуда Ю.А. [Оцінка соціально-економічних факторів, які впливають на формування середнього класу в межах столичного макрорайону України] 110-117

Козовий В.А., Волошин І.М. [Ностальгійний туризм, його трактування поняття та види] 118-123

Мельник А.В., Собов Ж.В. [Особливості становлення організованого туризму Закарпаття (кінець ХІХ – початок ХХ століття)] 123-129

Мариняк Я.О. [Статистичні стандарти України у галузі туризму: стан та проблеми становлення] 129-138

Стецько Н.П. [Концептуальні засади розвитку етнофестивального туризму в Україні] 138-146

Царик П.Л. [Підходи щодо оптимізації функціонально-просторової стуктури регіональної рекреаційної системи Поділля] 146-151

Новицька С.Р. [Оцінка придатності природно-територіальних комплексів Тернопільської області для цілей рекреації] 151-158

Ганчук О.В., Варфоломєєва І.М. [Туристично-екскурсійні маршрути пам’ятними, історичними та природно-заповідними місцями Софіївщини] 159-162

Царик Л.П., Бакало О.Д. [Напрямки ландшафтно-екологичної оптимізації у басейні річки Джурин] 163-168

Круглов І.С. [Базова геосистема (Б-ГЕС) як інтегруючий об’єкт трансдичциплінарної геоекології] 168-178

Грушка В.В. [Аналіз системних показників розвитку геоекологічної ситуації в старопромисловому регіоні (на прикладі Дніпропетровській області)] 179-184

Калініченко О.О., Лакомова О.Й., Мечніков Ю.П. [Аналіз антропогенного впливу на підземну гідросферу на прикладі південно-західної частини Криворізького залізорудного басейну] 184-190

Чеболда І.Ю. [Характеристика техноприродних надзвичайних ситуацій та регіональна система оперативного (кризового) моніторингу природного середовища Тернопільської області] 190-195

Янковська Л.В. [Екоситуація у межах горбогірних територій Тернопільської області (відповідно до схеми еколого-географічного районування області)] 196-201

Ковальчук І.П., Рожко О.В. [Атласне картографування ґрунтів і земельних ресурсів в зарубіжних країнах] 201-213

Кучер П.В., Волошин І.М. [Геопросторове поширення та характеристика природно-заповідного фонду Рівненської області] 214-223

Питуляк М.Р., Питуляк М.В. [Особливості функціональної та вікової структури лісів Тернопільської області] 223-228

Горміз О.В. [Проблеми водокористування в Чернігівській області] 228-233

Позняк І.Б. [Оптимізація лісозабезпеченості Тернопільського району в рамках відновлення лісогосподарської зони КЗЗМ Тернополя] 233-237

[Ювілей Валерія Петровича Руденка] 238

[Рецензія на колективну монографію «Тернопільщина: цілі і потенціал сталого природокористування»] 239

[Рецензія на монографію “Львів: природа довколо нас”] 240

Байрак О.М., Клименко Ю.О., Царик Л.П., Черняк В.М. [У злагоді з природою… (до 85-річчя садівника, паркобудівника, краєзнавця, письменника, громадського діяча Василя Григоровича Корчемного)] 241-244

[14 серпня 2016 року пішов з життя академік НАН України Михайло Андрійович Голубець] 245-246

[Відомості про авторів] 247-250