Зміст 2, 2018

Історія та методологія географії

Григорій ДЕНИСИК, Олександр ЛАВРИК. СУЧАСНІ ГІДРОНІМИ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ  ТА ТОПОНІМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДОЛИННО-РІЧКОВИХ ЛАНДШАФТНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

Богдан ГАВРИШОК, Мирослав СИВИЙ. РЕТРОСПЕКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОМУ РАЙОНІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Фізична географія

Олександр ЛЮБИНСЬКИЙ, Людмила ЛЮБІНСЬКА, Станіслав ПРИДЕТКЕВИЧ. СУЧАСНІ КЛІМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КАМ’ЯНЕЦЬКОГО ПРИДНІСТЕР’Я

Василь ФЕСЮК, Іванна ПАРАНИЦЯ. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ДЖЕРЕЛ БАСЕЙНУ РІЧКИ ТУРІЯ

Андрій КОВАЛЬЧУК, Іван КОВАЛЬЧУК. ПАРАМЕТРИ СТОКУ ВОДИ В БАСЕЙНОВІЙ СИСТЕМІ РІЧКИ БИСТРИЦЯ ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ В ГЕОЕКОЛОГІЧНОМУ АТЛАСІ

Валентина ОСТАПЧУК. СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ЦИРКУЛЯЦІЙНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ТЕРМІЧНОГО РЕЖИМУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Економічна та соціальна географія

Зоя БОЙКО. ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ В 2010-2016 РОКАХ

Наталія МАСЛОВА, Валентина МИРЗА-СІДЕНКО, Юлія КОСТЮЧИК. ТЕРИТОРІАЛЬНІ АСПЕКТИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Наталія МАСЛОВА, Валентина МИРЗА-СІДЕНКО, Володимир ПЕРЕВЄДЄНЦЕВ. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ПОШИРЕННЯ ПРОТЕСТАНТИЗМУ В УКРАЇНІ

Рекреаційна географія і туризм

Віктор САЙЧУК, Леоніла ТКАЧУК. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СФЕРІ ТУРИЗМУ

Володимир ХУДОБА, Зоряна РУМИНСЬКА. МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РЕКРЕАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НПП «СКОЛІВСЬКІ БЕСКИДИ»

Ольга МАШКОВА, Оксана БАГНЮК. ПРОСТОРОВИЙ АНАЛІЗ ПРОВЕДЕННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ УКРАЇНИ

Святослав ЗЮЗІН, Ігор РОЖКО. ВИКОРИСТАННЯ ПОЛОНИНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІШОХІДНОГО ТУРИЗМУ НА ПОЛОНИНАХ ЧОРНОГІРСЬКОГО МАСИВУ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

Петро ЦАРИК. ОЦІНКА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПОДІЛЛЯ

Світлана НОВИЦЬКА. ПОТЕНЦІАЛ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ ПЕРСПЕКТИВНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ ЛАНДШАФТНИХ ПАРКІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ОБ’ЄКТІВ РЕКРЕАЦІЇ

Ірина ГОРИН. ПРИРОДНІ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ ЛЬВІВЩИНИ: СТРУКТУРА, ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ ТА ХАРАКТЕРУ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Конструктивна географія та геоекологія

Любомир ЦАРИК, Олег БУРТАК, Володимир ЦАРИК. ГЕОЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ У БАСЕЙНІ РІЧКИ НІЧЛАВА

Микола НАЗАРУК, Олег БОТА. СПОЖИВАЦТВО – ОДНА З ПРИЧИН РУЙНАЦІЇ ДОВКІЛЛЯ

Василь ФЕСЮК, Тетяна СМАГА. ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ДЖЕРЕЛ БАСЕЙНУ РІЧКИ СТОХІД

Оксана ПЕРХАЧ, Уляна САМОТОС. ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНОЇ ФІРМИ ТОВ “ІММ” НА ДОВКІЛЛЯ

Наталія ТАРАНОВА. ОЦІНКА ЯКОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ МІСТА ТЕРНОПОЛЯ

Надія СТЕЦЬКО. ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕРХНЬОЇ ТЕЧІЇ РІЧКИ СЕРЕТ

Ірина БУХТА. ОЦІНКА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ МІСТА ЛЬВОВА

Раціональне природокористування і охорона природи

Людмила ЛЮБІНСЬКА, Олександр ЛЮБИНСЬКИЙ, Ігор КАСІЯНИК. ОСОБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В БАСЕЙНІ РІЧКИ СЕРЕТ (НА МАТЕРІАЛАХ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Валентина МИРЗА-СІДЕНКО, Наталія МАСЛОВА. ПРИРОДНО – ЗАПОВІДНИЙ ФОНД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ, СУЧАСНИЙ СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

ВТРАТИ

Пам’яті колеги

Відомості про авторів