Зміст №2, 2017

Фізична географія

Павло ГОРІШНИЙ. МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РЕЛЬЄФУ БЕРЕЖАНСЬКОГО ОПІЛЛЯ

Микола КАРАБІНЮК, Іван КАЛИНИЧ, Владислав ПЕРЕСОЛЯК. МОРФОМЕТРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕЛЬЄФУ ЛАНДШАФТІВ ЧОРНОГОРА І СВИДОВЕЦЬ В МЕЖАХ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Наталія ТАРАНОВА, Сергій ГУЛИК. ТОПОНІМИ ГОЛОГОРО-КРЕМЕНЕЦЬКОЇ ГРЯДИ ТА МАЛОГО ПОЛІССЯ, ЯКІ ПОВЯЗАНІ З ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НАСЕЛЕННЯ

Економічна та соціальна географія

Ганна МАШІКА. ОЦІНКА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ З ПОЗИЦІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Зоя БОЙКО. ТИПОЛОГІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ УКРАЇНИ ЗА РІВНЕМ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧОГО ТРАНСПОРТУ ДО 2014 РОКУ

Михайло КАЧАЙЛО, Мирослава ВЛАХ. ЧИННИКИ І НАПРЯМКИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ РОЗСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ У СУЧАСНИХ УМОВАХ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Віктор ГРУШКА, Наталія ГОРОЖАНКІНА. ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ (ЗА ПЕРІОД 2012-2016 РР.)

Іван КОСТАЩУК. КОНФЕСІЙНИЙ ПРОСТІР ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ

Владислав БЄЛІКОВ. ТИПІЗАЦІЯ ПІВНІЧНИХ РАЙОНІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СТІЙКІСТЮ ДО ВИКЛИКІВ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Рекреаційна географія і туризм

Ярослав МАРИНЯК. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМ БІЗНЕСОМ В УКРАЇНІ

Вероніка ГРИЦКУ. ГЕОГРАФІЧНА СУТНІСТЬ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ ТРАНСКОРДОННОМУ РІВНІ

Ігор ПАНДЯК. МІСЦЕ ТА ОСОБЛИВОСТІ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ В ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ

Надія СТЕЦЬКО. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Валентина ОСТАПЧУК. СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ СПОРТИВНИХ ТУРИСТСЬКИХ ПОХОДІВ В УКРАЇНІ

Петро ЦАРИК. ОЦІНКА РЕКРЕАЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ ЛАНДШАФТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ “КАРМЕЛЮКОВЕ ПОДІЛЛЯ”

Надія ЧИР, Роман КАЧАРОВСЬКИЙ. ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В ОКРЕМИХ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Іван РУДАКЕВИЧ. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТ НИЖНЬОЇ СІЛЕЗІЇ

Лариса МЕДВІДЬ, Надія КАМПОВ, Сергій МАХЛИНЕЦЬ. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ГІРСЬКОЛИЖНОГО ТУРИЗМУ РЕГІОНУ

Станіслав АНІСІМОВ. АНАЛІЗ ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ДЕФІНІЦІЙ «РЕКРЕАЦІЯ» ТА «ТУРИЗМ»

Віталій КОЗОВИЙ. СЕНТИМЕНТАЛЬНИЙ ТУРИЗМ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ ТА ОДИН З НАЙПЕРСПЕКТИВНІШИХ ВИДІВ ТУРИЗМУ В МЕЖАХ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО ПРИКОРДОННЯ

Конструктивна географія та геоекологія

Любомир ЦАРИК, Ірина ПОЗНЯК, Володимир ЦАРИК. ЕКОЛОГІЧНА НЕБЕЗПЕКА ЗАРЕГУЛЬОВАНИХ ВОДОЙМ (НА МАТЕРІАЛАХ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО СТАВУ)

Любов ЯНКОВСЬКА, Ірина БАРНА. ПОТЕНЦІАЛ СТІЙКОСТІ АТМОСФЕРИ ТА ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Надія СТЕЦЬКО. ЛАНДШАФТНО-ЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РІЧКИ СЕРЕТ В МЕЖАХ ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ

Людмила ГРИЦАК, Ірина БАРНА, Ірина КОДЛЮК, Ірина СЕЛЬСЬКА, Юлія СПЛАВІНСЬКА, Христина СУКАР, Сергій БАРНА. БІОІНДИКАЦІЙНІ МЕТОДИ ДЛЯ ПОТРЕБ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ЯКОСТІ ДОВКІЛЛЯ

Наталія ЛІСОВА. ВПЛИВ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ В УКРАЇНІ НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ТЕРИТОРІЇ

Світлана НОВИЦЬКАОПТИМІЗАЦІЯ ЛАНДШАФТНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ (НА МАТЕРІАЛАХ СЕЛА РОМАНІВКА ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Галина МАЛІНОВСЬКА. СЕЛИТЕБНЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА ЛАНДШАФТИ КАНЬЙОННОЇ ДОЛИНИ ДНІСТРА

Раціональне природокористування і охорона природи

Мирослава ПИТУЛЯК, Микола ПИТУЛЯК. ОСОБЛИВОСТІ РЕКРЕАЦІЙНОГО ЛІСОКОРИСТУВАННЯ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Ігор ЧЕБОЛДА, Іван КАПЛУН, Ігор КУЗИК. УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКИЙ ПРОЕКТ «ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЛЯ ІДЕАЛЬНОГО НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ»

ПОСТАТІ, ПОДІЇ, ПОВІДОМЛЕННЯ

ВІТАЄМО ЮВІЛЯРА

ВТРАТИ

НА СПОМИН ПРОФЕСОРА ОЛЬГИ ЗАСТАВЕЦЬКОЇ

ПАМ’ЯТІ КОЛЕГИ

ПАМЯТІ ПРОФЕСОРА СТЕПАНА ІЩУКА

Відомості про авторів