Зміст №1, 2017

 

Ірина БАРНА, Сергій БАРНА. ЕТНІЧНИЙ АСПЕКТ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ ВПРОДОВЖ ХІІІ-ХVІІІ СТ

Сергій ШЕВЧУККОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ НАУКОВИХ ШКІЛ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ В КРАЇНІ

Ольга КОВАЛЬ (АВРАМЕНКО). ДОСЛІДЖЕННЯ КЛІМАТИЧНИХ УМОВ ПОДІЛЛЯ НАПРИКІНЦІ XIX – ПОЧАТКУ ХX ст.

Андрій ПИЛИПЮК. ФАКТОРИ ОНТОГЕНЕЗУ, ТИПІЗАЦІЯ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОСТОРОВОГО РОЗПОДІЛУ ГЕЛІКТИТОВИХ УТВОРЕНЬ У СИСТЕМІ ГІПСОВИХ ПЕЧЕР АТЛАНТИДА-КИЯНКА

Маріанна ШІПКА. МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РІЧКОВО-БАСЕЙНОВОЇ СИСТЕМИ ПОЛТВИ

Ганна МАШІКА. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

Зоя БОЙКО. ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА ТА РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Олена АФОНІНА. МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ХАРКІВСЬКІЙ РЕГІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ РОЗСЕЛЕННЯ

Тарас ЗАСТАВЕЦЬКИЙ. МІСЬКІ ПОСЕЛЕННЯ ЯК ЦЕНТРИ НОВИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У АГРАРНОМУ РЕГІОНІ

Віктор ГРУШКА. ПРОСТОРОВО-ЧАСОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Андрій ЗУБИК. ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА ЕТНОМОВНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ЗА ПЕРЕПИСАМИ НАСЕЛЕННЯ 2002 ТА 2010 РР.

Тарас КОЗАК. ГЕОГРАФІЯ ВПЛИВУ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ НА ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ І САМОВРЯДУВАННЯ

Ірина ФІЛОНЕНКО. «СОЛОДКІ» МУЗЕЇ, ЯК ОБ̕ЄКТИ ПІЗНАВАЛЬНО-РОЗВАЖАЛЬНОГО ТУРИЗМУ

Олександр КОРОЛЬ. РЕГІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Наталія ПАНЬКІВ. CУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО ТУРИЗМУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Петро ЦАРИК. ОЦІНКА РЕКРЕАЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ ЛАНДШАФТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ “КРЕМЕНЕЦЬКІ ГОРИ”

Світлана НОВИЦЬКА. ВРАХУВАННЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ВОДИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ВОДНИХ РЕСУРСІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ В РЕКРЕАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ

Віталій КОЗОВИЙ. ЛЬВІВ – МІСТО ІСТОРІЇ ТА СЕНТИМЕНТАЛЬНОГО ТУРИЗМУ

Любомир ЦАРИК, Олена БАКАЛО. АНТРОПОГЕННІ ЗМІНИ ЕКОСИСТЕМИ РІЧКОВОГО БАСЕЙНУ ДЖУРИНА ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Валентина ОЛІЙНИК. ПРИМІСЬКА ЗОНА  ̶  МІСТО: СФЕРА ВПЛИВУ ТА ІНТЕРЕСІВ

Віталій МАРТИНЮК. ЕКОЛОГО-ЛАНДШАФТНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО СТАНУ БАСЕЙНОВОЇ СИСТЕМИ ОЗЕРА ЧОРНЕ (ГІДРОЛОГІЧНИЙ ЗАКАЗНИК «ДІБРІВСЬКИЙ»)

Любов ЯНКОВСЬКА. ЕКОСИТУАЦІЯ У МЕЖАХ РІВНИННИХ ТЕРИТОРІЙ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ВІДПОВІДНО ДО СХЕМИ ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ)

Микола НАЗАРУК. ПРОСТОРОВІ ЗМІНИ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ЛЬВОВА В ХХІ СТОЛІТТІ: ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ НА ШЛЯХУ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Михайло МЕЛЬНІЙЧУК, В’ячеслав СУДИМА, Тарас БЕЗСМЕРТНЮК, Дмитро ТОКАРЧУК. ТРАНСКОРДОННИЙ БІОСФЕРНИЙ РЕЗЕРВАТ ЯК ФОРМА ПОЄДНАННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ТА РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  (НА ПРИКЛАДІ ТБР «ЗАХІДНЕ ПОЛІССЯ»)

ТЕОРІЯ ПРИРОДНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СИСТЕМ У 4-Х ТОМАХ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ