Головна

Нові випуски журналу знаходяться на сайті

nzg.tnpu.edu.ua

НАУКОВІ ЗАПИСКИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА.
СЕРІЯ: ГЕОГРАФІЯ


ISSN 2519-4577 (Online),

ISSN 2311-3383 (Print)

Рік заснування: 1997.

Вид видання за цільовим призначенням: наукове.

Категорія читачів: студенти, аспіранти, вчителі, викладачі ВНЗ, докторанти, науковці та інші.

Програмні цілі: публікація результатів наукових інноваційних досліджень.


Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15881-4353р видане Міністерством юстиції України 26.10.2009 р.

Постановою Міністерства освіти і науки України №1021 від 07.10.2015 р. збірник наукових праць «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія» внесено до Переліку наукових фахових видань України.

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

NBUV

Видання індексується

Google Scholar     

Journal Factor   logo

JIfactor unnamed

Статтям опублікованих у часописі присвоюється міжнародний індекс DOI

Періодичність виходу журналу: двічі на рік.

Мова видання: українська, англійська, російська.

Засновник: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

Головний редактор: Царик Любомир Петрович – доктор географічних наук, професор.

Журнал практикує політику вільного поширення наукової інформації та негайного відкритого доступу до опублікованого вмісту. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, або робити посилання на повні тексти статей у журналі, попередньо не запитуючи дозволу у видавця або автора. Це відповідає визначенню відкритого доступу BOAI (Budapest Open Access Initiative).