Віталій КОЗОВИЙ.

ЛЬВІВ – МІСТО ІСТОРІЇ ТА СЕНТИМЕНТАЛЬНОГО ТУРИЗМУ

 У статті розглядається інформація стосовно розвитку сентиментального туризму в межах міста Львів, а також, які об’єкти є потенційно привабливими для розвитку сентиментального туризму: архітектурні пам’ятки, сакральні об’єкти, пам’ятники. Йдеться про польську історичну та культурну спадщину. Висвітлюється важливість історичних споруд, їх відновлення та реставрація. Для прикладу, проаналізовано дев’ять об’єктів, які знаходяться в межах центра міста, які підкреслюють туристичну та історичну насиченість Львова. Історичні відомості слугують основою даного дослідження. 

Ключові слова: Львів, сентиментальний туризм, Польща, українська діаспора, пам’ятки, сакральні об’єкти.

Аннотация:

Виталий Козовый. ЛЬВОВ – ГОРОД ИСТОРИИ И СЕНТИМЕНТАЛЬНОГО ТУРИЗМА.

В статье рассматривается информация по поводу развития сентиментального туризма в пределах города Львов, а также, какие объекты являются потенциально привлекательными для развития сентиментального туризма: архитектурные памятки, сакральные объекты, памятники. Упоминается о польском историческом и культурном наследии. Освещается важность исторических сооружений, их восстановление и реставрация. К примеру, проанализировано девять объектов, которые расположены в центре города и они подчеркивают туристическую и историческую насыщенность Львова. Исторические денные служат фундаментом этого исследования.

Ключевые слова: Львов, сентиментальный туризм, Польша, украинская диаспора, памятки, сакральные объекты.

Література:

 1. Бадяк В. П. Культурна спадщина поляків у Львові в пам’яткоохоронній діяльності радянських органів влади повоєнних років / В. П. Бадяк // Праці Центру пам’яткознавства : Збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 19. – 40–56.
 2. Виржиковська М. Відновлення історичних будівель та їх значення у туризмі / Малгоржата Виржиковська // Conditions of the Foreign Tourism Development in Central and Eastern Europe – Tourism in Geographical Environment (Volume 10) – Wroclaw : Institute of Geography and Regional Development, 2008. – S. 23–30.
 3. Маценко Г. Славетні гості Львова. Георгій Маценко. – Львів : «Апріорі», 2010. – С. 101, 103, 107, 152-157.
 4. Моцок В. Українці та українська ідентичність у сучасному світі / В. Моцок, В. Макар, С. Попик. – Чернівці : «Прут», 2005. – 399 с.
 5. Николишин Ю. І. Львів : Літературно-художнє видання / Ю. І. Николишин. – Львів : «Апріорі», 2004. – С. 7–65.
 6. Олійник Я. Б. Географія: Україна і світ – 2-ге видання / Я. Б. Олійник, П. Г. Шищенко, А. В. Степаненко, П. О. Масляк. – Київ : «Знання», 2008. – С.190–192.
 7. Харчишин О. Українсько-польське культурне пограниччя у новосучасному фольклорі Львові / Ольга Харчишин // Na pograniczu «nowej Europy». Polsko-ukraińskie sąsiedztwo. Seria: Studia Ethnologica / [redakcja Magdalena Zowczak]. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2010. – 744 s.
 8. Baraniecki L. Sentimental Tourism Development in East-Central Europe / Leszek Baraniecki, Aleja Wisniowa. – Wroclaw : «Poland», 2011. – S. 53–137.
 9. Oasdczy W. Ormianski pasterz Lwowa ksiadz arcybiskup Jozef Teodorowicz na tle dziejow ormianskich. Wlodzimierz Oasdczy, ks. Miroslaw Kalinowski, Marco Jacov. – Lublin; Lwow, 2015. – 271 s.
 10. Swiatek M. The 20th aanniversary of establishment St. Antoni the Patron of Jaslo / Mariusz Swiatek. – Jaslo, 2016. – S. 2–4.
 11. Zin’ko Y. Implementation of elements of sustainable tourism in the Ukrainian Carpathians / Yuri Zin’ko, Marta Malska, Markian Malskiy, Natalia Amtoniuk // Conditions of the Foreign Tourism Development in Central and Eastern Europe – Tourism in Geographical Environment (Volume 10) – Wroclaw : Institute of Geography and Regional Development, 2008. – P. 237.

 

Повний текст

PDF