Віталій КОЗОВИЙ

СЕНТИМЕНТАЛЬНИЙ ТУРИЗМ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ ТА ОДИН З НАЙПЕРСПЕКТИВНІШИХ ВИДІВ ТУРИЗМУ В МЕЖАХ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО ПРИКОРДОННЯ

У статті йдеться про визначення поняття «сентиментального туризму» та його детальний аналіз. Піднімаються питання виселення українців, зв’язок із сентиментальним туризмом, що впливають на мотиви таких поїздок. Наводяться статистичні дані та кількість виселених осіб. Відносини двох держав, на різних етапах, – є важливим чинником та здійснює вагомий вплив на туризм в межах кордону «країн-сусідів».

Ключові слова: сентиментальний туризм, виселення, Польща, прикордоння.

Аннотация:

Виталий Козовый. СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ И ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВИДОВ ТУРИЗМА В ПРЕДЕЛАХ УКРАИНСКО-ПОЛЬСКОЙ ГРАНИЦЫ

В статье идет речь об определении понятия «сентиментального туризма» и его детальный анализ. Затрагиваются вопросы выселения украинцев и прямая связь с данным видом туризма, которые влияют на мотивы таких поездок. Приводятся статистические данные и количество выселенных лиц. Поэтому, отношения двух государств, на разных этапах, являются важным фактором и осуществляет значительное влияние на туристические отношения в пределах границы «стран-соседей».

Ключевые слова: сентиментальный туризм, выселение, Польша, граница.

Література:

  1. Кокотайло О. Світовий конгрес українців Холмщини і Підляшшя – Матеріали наукової конференції / О. Кокотайло. – Львів : Суспільно-культурне товариство «Холмщина». – 1996. С. 148–151.
  2. Макар Ю. Від депортації до депортації. Суспільно-політичне життя холмсько-підляських українців (1915-1947). Дослідження. Спогади. Документи. Том 1. Дослідження / Ю. Макар, М. Горний, В. Макар, А. Салюк. – Чернівці : Букрек, 2011. – С. 621–655.
  3. Самборська О. Бойки. О. Самборська [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // www.bojky.wordpress.com.
  4. Сорока Ю. Переселення українців з етнічних земель і польського населення з УРСР (1944-1946 роки) / Ю. Сорока // Етнічна історія народів Європи. – Київ, 2001. – Випуск 9. – С. 95–99.
  5. Шандор Ф. Ф. Сучасні різновиди туризму : навчальний посібник / Ф. Ф. Шандор, М. П. Кляп. — Київ : Знання, 2011. — 334 с.
  6. Babinski G. Refleksje nad kierunkami przemian pograniczu polsko-ukraiskiego / Grzegorz Babinski // Na pograniczu «nowej Europy». Polsko-ukraińskie sąsiedztwo. Seria: Studia Ethnologica / [redakcja Magdalena Zowczak]. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2010. – 744 s.
  7. Rogowska A., Stepien S. Granica polsko-ukrainska w ostatnim polwieczu / Anna Rogowska, Stanislaw Stepien – [Електронний-ресурс] – Режим доступу: http://www.ji.lviv.ua/n20texts/pol/rog-st-pol.htm.
  8. Zin’ko Y. Implementation of elements of sustainable tourism in the Ukrainian Carpathians / Y. Zin’ko, M. Malska, M. Malskiy, N. Amtoniuk // Conditions of the Foreign Tourism Development in Central and Eastern Europe – Tourism in Geographical Environment (Volume 10) – Wroclaw : Institute of Geography and Regional Development, 2008. – P. 232–247.

Повний текст

PDF