Андрій КУЗИШИН

ГЕОПРОСТОРОВИЙ АНАЛІЗ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ В ОБЛАСТЯХ КАРПАТСЬКО-ПОДІЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ

 Розкрито питання прояву громадської думки через результати виборчої активності населення. Опираючись на підсумки виборів до Парламенту України в жовтні 2014 року проведено геопросторовий аналіз основних ідеологічних напрямків у розрізі виборчих округів, що прив’язані до відповідних адміністративних одиниць та областей загалом. За об’єкт дослідження обрано Карпатсько-Подільські області. Здійснено групування адміністративних територій за рівнем прояву громадської думки певного ідеологічного спрямування.

Ключові слова: геопросторовий аналіз, громадська думка, вибори, Карпатсько-Подільський регіон.

Андрей Кузишин. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ В СВЕТЕ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В ОБЛАСТЯХ КАРПАТСКОГО И ПОДОЛЬСКОГО РЕГИОНОВ.

Статья раскрывает вопросы проявления общественного мнения в свете результатов избирательной активности населения. Опираясь на итоги выборов в парламент Украины в октябре 2014 года проведен геопространственный анализ основных идеологических направлений в разрезе избирательных округов, которые привязаны к соответствующим административным единицам и областям в целом. В исследуемом регионе итоги голосования подтвердили господствующий характер общественного мнение, которое обычно имеет консолидированный характер. Публикация оценивает региональную специфику политической структуризации общества, обосновавший территориальное распространение влияния определенных партийных предпочтений. Проявление массового политического сознания (общественного мнения) позволяет оценить на территориальном уровне отношения населения к определенным идеологиям и политическим ориентирам. Объектом исследования выбраны Карпатско-Подольские области. Формируя компактное пространство, они продемонстрировали несколько отменные результаты электорального предпочтения. Осуществлено группирование административных территорий по уровню проявления общественного мнения определенного идеологического направления, сделаны выводы относительно определенной территориальной привязанности электората. В публикации использованы материалы Центральной избирательной комиссии. Подготовлено аналитическую таблицу оценки результатов выборов на территориальном уровне.

Ключевые слова: общественное мнение, территориальный анализ электоральной активности, областные регионы, избирательные округа.

Література:

  1. Дністрянський М.С. Політична географія України: навчальний посібник / М.С. Дністрянський. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 348 с.
  2. Дністрянський М. С. Політична географія та геополітика України: Навчальний посібник // М.С.Дністрянський – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. – 344 с.
  3. Електоральні процеси в Україні в регіональному вимірі: Буковина і Закарпаття: монографія / Під. ред. А. Круглашова і М. Токаря [Ред. колег.: М. Зан, М. Гуйтор, Ю. Останець, Н. Ротар; Відп. за випуск М. Токар]; НДІ політичної регіоналістики (Ужгород), НДІ європейської інтеграції та регіональних досліджень (Чернівці). – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2014. – 552 с.
  4. Кузишин А.В. Геопросторова оцінка парламентських виборів 2012 року в Тернопільській області / А.В.Кузишин // Наукові записки. Серія: Географія. – Тернопіль, 2012. – № 3 (33). – С. 87-93.
  5. Шведа Ю.Р. Політичні партії у виборах: теорія та практика виборчої кампанії: навч.-метод. посіб. / Ю. Шведа. – К.: Знання, 2012. – 373 с.
  6. http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2007/W6P001;
  7. http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/wp300?PT001F01=910

Повний текст

PDF